Skip to main content

Za gospodarstvo

Cepivo proti COVID19 na osnovi fuzije antigena z majhnim hipo-imunogenim ogrodjem

COVID19 pandemija predstavlja veliko zdravstveno in ekonomsko tveganje za celotno človeštvo in rešitev le-te predstavlja razvoj novih učinkovitih cepiv z uporabo novih pristopov. V rabi je veliko različnih cepiv, vendar se pri določenih pojavlja težava stabilnosti cepiv, slabšega imunskega odziva pri nekaterih virusnih vektorjih (adenovirusi) ali pa se pojavi pretirana imunogenost ogrodja, določenih komponent cepiv. Nova platforma cepiva, ki ga je razvila skupina Odseka za sintezno biologijo in imunologijo pod vodstvom prof. dr. Romana Jerale, nudi rešitve vseh omenjenih slabosti določenih COVID19 cepiv v rabi.

Tehnologija

Novost razvitega cepiva je modifikacija domene antigena virusnega proteina, ki omogoča samo-sestavljanje domene v nanodelce, ki spominjajo na delce virusa. Cepivo temelji na visoko stabilni plazmidni DNA, ki kodira zapis domene virusnega proteina in omogoča sintezo antigena v celicah.  Antigen izzove imunski odziv preko tvorbe protiteles in citotoksičnih limfocitov T. COVID19 cepivo je bilo preverjeno na pred klinični stopnji na živalskem modelu, na katerem je bila dokazana visoka imunogenost cepiva, virusna nevtralizacija ter T-celični specifični odziv. Na podlagi rezultatov raziskav je bila vložena patentna prijava, objavljena je bila tudi publikacija. Nadaljnji razvoj poteka na dodatnem živalskem modelu infekcije hrčkov.

Glavne prednosti

  • Dostava plazmidne DNA omogoča hiter razvoj, varno uporabo, nizke stroške proizvodnje, visoko stabilnost in posledično odsotnost zahteve po neprekinjeni hladni verigi
  • Antigen temelji na domeni RBD proteina Spike, ki neposredno interagira z receptorjem ACE2; nastala nevtralizirajoča protitelesa preprečujejo interakcijo virusnega proteina Spike in receptorja ACE2; izključeni so določeni epitopi proteina Spike, ki lahko izzovejo ADE (t.i. s protitelesi izzvana ojačitev infekcije)
  • Razvoj novega tipa nanodelca na osnovi genetske fuzije domene RBD virusa SARS-CoV-2 s kratkim 24-AK dolgim peptidom beta annulus (RBD-bann)
  • Imunizacija s plazmidno DNA, ki izraža RBD-bann je vodila v 100-krat večji imunski odziv v primerjavi z monomerno obliko RBD; opažena je bila večja virusna nevtralizacija v primerjavi z ostalimi tipi cepiva na osnovi nanoogrodja (npr. feritin, lumazin sintaza, foldon)
  • RBD-bann cepivo izzove nastanek citotoksičnih limfocitov T ter produkcijo interferona γ
  • Uporaba nano-ogrodja za nastanek antigenskih nanodelcev na osnovi feritina, foldona, lumazin sintaze ter uporaba adenovirusov povzročijo nastanek protiteles proti samemu ogrodju cepiva, kar zmanjšuje učinkovitost določenega cepiva. Pri cepivu RBD-bann je bila opažena minimalna imunogenost ogrodja, kar je velika prednost pred ostalimi cepivi, prav tako pa nudi možnost za razvoj drugih cepiv (npr. cepivo proti gripi, HIV-1 in malariji).
  • Imunizacija z rekombinantnim izoliranim proteinom RBD-bann prav tako izzove večji imunski odziv v primerjavi z monomernim antigenom, kar potrjuje glavno prednost tovrstne platforme omenjenega cepiva

 

Področja uporabe: Biotehnologija, diagnostika

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Iskanje partnerjev za nadaljnji razvoj

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava