Skip to main content

Za gospodarstvo

Načrtovanje cepljenih superantigenov in njihova uporaba v imunoterapiji raka

Rast svetovnega trga na področju imunoterapije raka se povečuje, predvsem zaradi vse večje pojavnosti rakavih obolenj. Hkrati se pojavljajo priložnosti za razvoj novih pristopov, ki uporabljajo lastni imunski sistem za nadzor nad tumorji. V letu 2016 je vrednost trga znašala približno 61 milijard USD, predviden CAGR do leta 2021 pa znaša 14%. Ena od možnosti za terapijo raka je uporaba superantigenov (SAg), ki so družina bakterijskih ali virusnih toksinov, katerih skupna lastnost je sposobnost aktivacije velikega števila limfocitov T. Močna aktivacija imunskega sistema je tudi ena glavnih slabosti te strategije, saj lahko privede do nezaželene sistemske aktivacije limfocitov T. Naša ideja je bila razdeliti SAg na dva neaktivna fragmenta, ki le ob vezavi na površinske celične antigene, prideta v neposredno bližino in se sestavita v biološko aktivno obliko, zmožno aktivacije T-celičnega odziva.

Tehnologija

Kot SAg smo uporabili dobro opredeljen stafilokokni enterotoksin A (SEA) iz bakterije Staphylococcus aureus. Za dokaz principa uporabe cepljenega SAg v imunoterapiji raka, smo neaktivna fragmenta SAg, z uporabo tehnologije rekombinantne DNA, spojili z enoverižnim variabilnim fragmentom monoklonskega protitelesa proti antigenu CD20 (scFv-CD20). Potrdili smo, da sta fragmenta SAg, le ob vezavi na tarčni tumorski antigen preko scFv-CD20, dovolj blizu skupaj, da se sestavita v biološko aktivno obliko, ki aktivira limfocite T. Strategija cepljenih SAg omogoča dodatno možnost spajanja fragmentov SAg s kombinacijo dveh različnih protiteles, specifičnih za različne tumorske antigene, s čimer še povečamo selektivnost prepoznavanja tumorskih celic. Učinkovitost fuzijskih proteinov, specifičnih za tumorski antigen CD20, smo potrdili v pogojih in vitro.

 

Glavne prednosti

  • Tarčno delovanje usmerjeno le proti tumorskim celicam, brez vpliva na netarčne zdrave celice, s čimer se, za razliko od standardnega pristopa s celotnim SAg, izognemo neželeni sistemski aktivaciji imunskega sistema, hkrati pa smo manj omejeni z maksimalno koncentracijo zdravila, ki je za paciente še prenosljiva.
  • Visoka specifičnost, zaradi spojitve fragmentov SAg s protitelesi (uporabijo se lahko protitelesa, ki so že  dobro poznana v kliniki za zdravljenje raka)
  • Vzpostavili smo metodo za odkrivanje učinkovitih cepljenih SAg.

 

Področja uporabe: Biotehnologija, gensko urejanje

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL4

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Iskanje partnerja za nadaljnji razvoj

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava