Skip to main content

Za gospodarstvo

Nov način varovanja kulturnih rastlin

Pomanjkanje učinkovitih metod za zatiranje bolezni najpomembnejših kulturnih rastlin vodi v enormno gospodarsko škodo in ogroža globalno prehransko oskrbo. Patogeni mikrobi, ki prizadenejo sadje in zelenjavo, kot so krompir, soja, paradižnik, tobak in vinska trta, izločajo številne molekule, ki jim omogočajo okužbo in širjenje po rastlini. Med te molekule uvrščamo tudi proteine NLP (ang. Nep1-like proteins), ki jih najdemo kar pri treh nesorodnih skupinah mikrobov (bakterijah, glivah in oomicetah). Zaradi ključne vloge pri okužbi rastlin in širjenju bolezni ter široke taksonomske razširjenosti, NLP proteini predstavljajo privlačno tarčo za razvoj novih fitofarmacevtskih sredstev in strategij.

Tehnologija

Odkritje temelji na popolnoma novem pristopu za zaščito rastlin pred mikrobnimi patogeni. Identificirali smo spojine z majhno molekulsko maso, ki se vežejo na proteine NLP in zavirajo njihovo citotoksično aktivnost. Ker mikrobi izločajo proteine NLP v svojo okolico, je tudi zaviranje njihovega delovanja zunajcelično. Nov pristop zatiranja škodljivcev tako vpliva samo na specifične virulenčne proteine, njihovo zaviranje pa onemogoči okužbo rastlinskega gostitelja. Identificirana sta bila dva močna inhibitorja proteinov NLP, njihov učinek pa je bil preizkušen tako na biokemični ravni kot tudi in vivo. Potrdili smo zaviralno delovanje spojin na rast zloglasnega krompirjevega škodljivca, oomicete Phytophthora infestans. Preliminarni testi ne kažejo toksičnosti spojin za človeške celice. Spojine tako predstavljajo izvorne substance za nadaljnjo optimizacijo in razvoj protimikrobnih sredstev. Novo tehnologijo bi lahko uporabili za preprečevanje rastlinskih bolezni s strani patogenov, ki v mehanizmu toksičnosti uporabljajo proteine ​​NLP (npr. za zatiranje oomicet iz rodu Phytophthora, ki povzročajo krompirjevo in paradižnikovo plesen).

Glavne prednosti

  • Neposredna in specifična zaščita pridelka —
  • Delovanje na širok razpon škodljivcev (bakterije, glive in oomicete).
  • Preliminarni rezultati na celicah Caco-2 ne kažejo toksičnosti
  • Enostavna proizvodnja zaščitnih spojin

 

Področja uporabe: Zaščita pridelka, trajnostno kmetijstvo, fitofarmacija

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL4

Intelektulana lastnina: Know-how

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije

Nadaljnji koraki: Iskanje partnerja za nadaljni razvoj

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava