Skip to main content

Za gospodarstvo

Funkcionalizirani alifatski poliestri

Zaradi vse večje skrbi glede okoljskega odtisa plastike je eden ključnih trendov sodobne polimerne znanosti razvoj materialov, ki imajo ne le uporabne lastnosti, ampak izkazujejo tudi inherentno (bio)razgradljivost in / ali so pripravljeni iz obnovljivih virov. Med omejeno izbiro inženirskih polimerov z razgradljivo glavno verigo so še posebej zanimivi alifatski poliestri, vendar je njihova glavna pomanjkljivost, da v strukturi ne vsebujejo funkcionalnih skupin, kar omejuje širitev področij njihove uporabe. Uvedba funkcionalnih skupin v strukturo alifatskih poliestrov bi tako lahko omogočila njihovo uporabo kot nadomestek raznih konvencionalnih nerazgradljivih polimerov.

Tehnologija

Izum opisuje sintezni postopek za pripravo disubstituiranih kaprolaktonskih monomerov, ki v strukturi vsebujejo elektron-privlačne skupine (ciano, ester, amid), z uporabo bioosnovanih kemikalij in postopek polimerizacije le-teh za pripravo funkcionaliziranih alifatskih poliestrov.

Glavne prednosti

Opisan sintezni pristop omogoča pripravo bioosnovanih in razgradljivih alternativ konvencionalnih, nerazgradljivih polimerov, kot so poliakrilonitril, poliakrilati in poliakrilamid.

 

Področja uporabe: Napredni materiali, bioosnovani in razgradljivi polimeri

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industrijskem okolju, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava