Skip to main content

Za gospodarstvo

Poliuretanske pene uporabljamo v različnih komfortnih aplikacijah ali kot toplotno in zvočno izolacijske materiale. Ocenjuje se, da se bo svetovna proizvodnja poliuretanskih pen do leta 2024 povečala na 12,7 milijonov ton. Iz tega razloga je reciklaža poliuretanskih pen pomembna tako z ekonomskega kot okoljskega vidika. Razvili smo učinkovit postopek kemijske reciklaže poliuretanskih pen z acidolizo ali aminolizo in segrevanjem reakcijskih zmesi z mikrovalovi. Postopek omogoča pridobivanje sekundarnih surovin iz odpadnih pen, to je polieter poliole, ki jih lahko ponovno uporabimo za sintezo prožnih ali togih poliuretanskih pen.

Tehnologija

Izum opisuje postopek kemijske reciklaže poliuretanskih pen z acidolizo ali aminolizo in uporabo mikrovalov. Postopek omogoča pridobivanje polieter poliolov kot sekundarnih surovin. Izum opisuje tudi postopek čiščenja tako pridobljenih sekundarnih surovin.

Glavne prednosti

Prednosti kemijske reciklaže s pomočjo mikrovalovnega segrevanja reakcijskih zmesi v primerjavi z obstoječimi metodami reciklaže poliuretanskih pen je v hitri (manj kot eno uro v primerjavi z več urami) in učinkoviti razgradnji pen v polieter poliole in ostanke trdih segmentov pen. Reciklirani polieter polioli imajo molekulske mase primerljive komercialnih poliolom, medtem ko so končne funkcionalne skupine recikliranih poliolov odvisne od uporabljene metode za razgradnjo pen (acidoliza ali aminoliza). V odvisnosti od funkcionalnih končnih skupin poliola, reciklirane poliole lahko uporabljamo kot delni ali popoln nadomestek komercialnih poliolov pri sintezi prožnih ali togih poliuretanskih pen brez potrebe po prilagajanju formulacije ali eksperimentalnih pogojev sinteze pen.

 

Področja uporabe: Reciklaža, ravnanje s plastičnimi odpadki

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijavav postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Industrijsko testiranje, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava