Skip to main content

Za gospodarstvo

π-konjugirane polielektrolitne pene za nove aplikacije

Odprta porozna struktura s poroznostjo do 95%, nizka gostota (< 0.1 g/cm3) in sorazmerno velika specifična površina (lahko ≥ 500 m2/g) so lastnosti, ki dajejo našim organskim penam s polprevodnim lastnostmi pomembno vlogo v razvoju nove generacije fotokatalizatorjev. Kombinacija tridimenzionalno povezane makroporozne morfologije (zagotavlja dobre pretočne lastnosti) in fotoaktivnega π-konjugiranega makromolekularnega ogrodja (zagotavlja organske polprevodniške lastnosti) predstavlja inovativne fotokatalizatorjev za delovanje v vidnem območju sončnega spektra.

Tehnologija

Materiali z navedenimi lastnostmi so zanimivi v širšem spektru okoljskih aplikacij predvsem v heterogeni fotokatalizi, npr. za razgradnjo vodnih, atmosferskih ali mikrobnih onesnaževal.

Glavne prednosti

Naše π-konjugirane porozne pene lahko pripravimo po meri glede na želje kupca v različnih oblikah kot so npr. delčne, monolitne, kolonske strukture. Združujejo dve pomembni lastnosti: π-konjugirano ogrodje in vodotopne ionske skupine (zagotavljajo potrebno hidrofilnost). Vodotopne ionske skupine tako povečajo hidrofilnost po naravi hidrofobnega π-konjugiranega ogrodja in s tem omogočile uporabo novih π-konjugiranih polielektrolitskih organskih pen v vodnih sistemih.

 

Področja uporabe: Napredni materiali, čiščenje odpadnih vod

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL4

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industriji, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava