Skip to main content

Za gospodarstvo

Priprava zeolitnih ZSM-5 granulatov brez anorganskega veziva

Zeoliti so kristalinični natrijevi aluminosilikatni materiali s tridimenzionalno mikroporozno strukturo. Uporabljajo se kot katalizatorji, ionski izmenjevalci in adsorbenti zaradi njihovih edinstvenih lastnosti, kot so kristaliničnost, termična stabilnost, velika specifična površina, urejena mikroporozna struktura, prisotnost katalitsko aktivnih kislih mest, ionsko izmenjevalne lastnosti in sposobnost selektivnega ločevanja glede na velikost molekul. ZSM-5 je eden najbolj razširjenih zeolitnih katalizatorjev (T/leto, prihodek v mio EUR/$).

Tehnologija

Inovacija se nanaša na sintezni postopek za pripravo zelo kristaliničnih zeolitnih granulatov brez anorganskega veziva iz amorfnih natrijevih aluminosilikatnih granul. Te so bile pripravljene iz praškastega posušenega amorfnega natrijevega aluminosilikatnega gela, ki ne vsebuje organskega strukturnega usmerjevalca. Predlagani sintezni postopek temelji na pripravi amorfnega natrijevega aluminosilikatnega gela iz natrijevega vodnega stekla, natrijevega aluminata in manj kot 5% kristalizacijskih jeder zeolita ZSM-5. pH vrednost gela se uravnava z dodatkom razredčene žveplove(VI) kisline. Posušen amorfni natrijev aluminosilikatni gel se granulira z uporabo natrijevega vodnega stekla. Termično obdelan amorfni natrijev aluminosilikatni granulat se nato s hidrotermalno sintezo v alkalni raztopini pretvori v kristalinične granulate zeolita ZSM-5 pri temperaturi med 170oC in 190oC v času med 22 in 28 ur. Inovacija sodi v področje anorganske kemijske tehnologije.

Glavne prednosti

  • sinteza zeolita brez organskega usmerjevalca,
  • granuliran zeolit brez veziva,
  • okolju prijazna tehnologija,
  • nizki stroški proizvodnje.

 

Področja uporabe: Napredni materiali, anorganski materiali, zeoliti

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL6

Intelektulana lastnina: Podeljen patent

Tip sodelovanja: Licenciranje ali prodaja pravic IL

Solastništvo: Silkem d.o.o.

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava