Skip to main content

Za gospodarstvo

Uporaba zeolitov v proizvodnji embalaže na osnovi celuloznih vlaken (kartona)

Kontrola senzoričnih lastnosti pripravljenih papirjev in kartonov je odvisna od kvalitete vhodne surovine in deleža kovinski ionov, ki povzročajo avtooksidacijo maščobnih kislin. V ta namen se v večini primerov uporabljajo kelatorji na osnovi DTPA, EDTA, HEDTA, GLDA, MGDA, NTA, EDG in njihovi derivati. Le-ti zagotavljajo senzorično stabilnost embalaže na osnovi celuloznih vlaken, kajti kelatiranje kovinskih ionov ima za posledico preprečitev oksidacije maščobnih kislin in smol v surovini. S preprečitvijo oksidacije se skoraj povsem prepreči nastanek neprijetnega vonja in prenos tega vonja ter okusa na prehrambni izdelek iz možnih naravno prisotnih kemičnih reakcij znotraj izdelka iz surovin naravnega (biološkega) izvora.

Tehnologija

Uporaba hidrofilnih zeolitov v proizvodnji izdelkov na osnovi celuloze oz. celuloznih vlaken predstavlja nov način za preprečevanje avtokatalitske prostoradikalske reakcije oksidacije maščobnih kislin v celuloznih surovinah in celulozi in posledično nastanka lahko hlapnih organskih spojin z neprijetnim vonjem, ki vplivajo na senzorične lastnosti. Dodan zeolit znižuje koncentracijo kovinskih ionov, ker deluje kot ionski izmenjevalec za kovinske katione prisotne v lesovini, iz katere se proizvaja izdelke na osnovi celuloze oziroma celuloznih vlaken. Izum nastal v sodelovanju s Silkem, Količevo karton, Inštitutom za celulozo in papir in Kemijskem inštitutom.

Glavne prednosti

  • Uporaba okolju prijaznih anorganskih materialov – zamenjava za ekološko sporne organske kelatorje, ki so trenutno v uporabi.
  • Izboljšajo se mehanske in optične lastnosti embalaže.
  • Prepreči se nastanek neprijetnega vonja embalaže.

 

Področja uporabe: Napredni materiali, embalažna industrija

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadajljni razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL.

Nadaljnji koraki: Testranje v industriji, scale-up.

Solastništvo: Silkem d.o.o. in Količevo karton d.o.o.

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava