Skip to main content

Za gospodarstvo

Aktivna biofolija z vgrajenim antioksidativnim izvlečkom lubja korenik japonskega dresnika

Izum predstavlja biorazgradljivo folijo na osnovi hitozana, ki je obogatena z močno antioksidativnim rastlinskim izvlečkom lubja korenik invazivne rastlinske vrste t.i japonski dresnik (Polygonum cuspidatum, Fallopia japonica Houtt.). Le-ta zaradi hitrega širjenja povzroča globalno ekološko škodo, izpodriva avtohtono rastlinstvo, vodi k zmanjševanju biotske raznovrstnosti ter povzroča veliko gospodarsko škodo (npr. škodo na infrastrukturi). Naši eksperimenti so pokazali, da ima izvleček lubja korenik japonskega dresnika močno antioksidativno delovanje, primerljivo z vitaminom C. Antioksidativna aktivnost rastlinskega izvlečka je bila stabilna vsaj 14 dni, kar pa ne drži za vitamin C.

Tehnologija

Testirali smo fizikalno-kemijske lastnosti, biorazgradljivost, vsebnost celokupnih fenolov, antioksidativno in protimikrobno delovanje folije. Izvedli smo migracijske študije bioaktivnih spojin izvlečka iz folije v nekatere modelne raztopine živil, izbrane v skladu z zakonodajo EU. Z “on-line” HPLC–DPPH–UV/Vis metodo smo določili označevalca (angl. marker) antioksidativne aktivnosti.

Glavne prednosti

  • Inovacija omogoča izdelavo folij iz naravnih materialov morskih in rastlinskih bioloških odpadkov, ki bodo nadomestile običajno plastiko.
  • Folije bodo zagotavljale aktivno zaščito različnih vrst živil/kozmetike preko neposrednega stika in/ali migracije bioaktivnih spojin iz folij v stične vsebine.
  • Dobre mehanske lastnosti folij in aktivna zaščita blaga bodo izboljšale kakovost in podaljšale rok uporabnosti končnih izdelkov.
  • Formulirane folije bodo lahko v veliki meri prispevale k družbi brez odpadkov, s čimer se bo zmanjšalo onesnaževanje okolja, ki ga povzroča običajna plastika, dodatno pa se bodo zmanjšale emisije toplogrednih plinov z uporabo bioloških odpadkov in s podaljšanjem roka uporabnosti živil.
  • Folije so popolnoma biološko razgradljive v kompostu v 11-ih dneh.

 

Področja uporabe: Embalaža, zelene tehnologije

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije v industriji, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industriji, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava