Skip to main content

Za gospodarstvo

Odstranjevanje pepela iz odpadne biomase: BiAR proces

BiAR  (Biomass Ash Removal) proces omogoča ločitev organskih komponent, ki so uporabne za energijsko izrabo, od anorganskih komponent, ki onemogočajo energijsko izrabo surovine, vendar vseeno vsebujejo pomembne kemijske elemente.

BiAR proces obsega tri stopnje:

1. Reakcija utekočinjanja: Poteka s solvolizo biomase pri zmerni temperaturi (175-225°C) v prisotnosti metanola ali mešanice metanola in glicerola ter homogenega katalizatorja.

2. Ločevanje pepela: Po utekočinjanju organske snovi, je ključna ločitev anorganskih delcev, ki poteče s filtracijo ali posedanjem.

3. Regeneracija topila: utekočinjena organska faza (brez anorganskih snovi) vstopa v drugi reaktor, kjer se topilo loči z destilacijo in v celoti reciklira, med tem ko depolimerizirana biomasa ostane v reaktorju in jo je mogoče oblikovati v katerokoli trdno obliko, ali pa ostane v pol-tekoči (pastozni) obliki.

Glavne prednosti

  • Izraba biomase, ki sicer ni primerna za uporabo v energetske namene;
  • Peleti se lahko poljubno oblikujejo;
  • Proces energetsko varčen, energijska vrednost produkta pa visoka (21 MJ/kg);
  • Izolirani pepel se lahko uporabi kot anorgansko gnojilo.

 

Področja uporabe: Valorizacija biomase (lubje, slama, digestat) z vsebnostjo pepela nad omejitvami za goriva (0.7 ut.% za A1 pelete).

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije v industriji, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industrijskem okolju, scale-up

Solastništvo: Kyoto Research S.r.l.

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava