Skip to main content

Za gospodarstvo

Zelena sintetska platforma za pripravo različnih ksantofilnih estrov

Ksantofili so oksigenirani derivati karotenoidov in imajo kot naravne biološko aktivne spojine z znanimi farmakološkimi lastnostmi, mnogo pozitivnih učinkov na zdravje človeka. Za nekatere ksantofile je bilo dokazano, da imajo v estrski obliki boljšo obstojnost in biološko uporabnost. Razvili smo energetsko varčno in okolju prijazno sintetsko platformo za pripravo raznovrstnih ksantofilnih estrov. Ta se lahko aplicira na pigmente v čisti obliki (npr. lutein, zeaksantin, β-kriptoksantin, kapsantin, violaksantin), lahko pa uporabimo tudi ekstrakte naravnih obnovljivih virov, ki te ksantofile vsebujejo (npr. rastlinski material in odpadki hrane). Razviti postopek utira pot novi liniji prehranskih dopolnil z boljšo učinkovitostjo in obstojnostjo, ki temelji na osnovi zaestrenih ksantofilov.

Tehnologija

Z uporabo zelenih topil ali brez njih smo pod milejšimi reakcijskimi pogoji od običajnih, na laboratorijski skali pripravili 55 modelnih ksantofilnih estrov iz prostih ksantofilov in različnih kislinskih anhidridov. Razvili smo tudi enostaven postopek za njihovo čiščenje, ki temelji na osnovi ekstrakcije tekoče-tekoče z vodnim medijem ali na osnovi ekstrakcije na trdni fazi, pri čemer smo uporabili izključno okolju prijazna topila. Za izbrane modelne sisteme ta sintetska platforma v povprečju nudi visoke izkoristke reakcije (mediana = 81%) in čistost produktov (mPriprava ksanstofilnih estrovediana = 97%).

Glavne prednosti

  • Energetsko varčen proces.
  • Uporaba izključno zelenih topil oziroma topilu (in odpadu) lahko celo izognemo.
  • Pri postopku nastane malo stranskih produktov (< 4,5% v povprečju; n = 55).
  • Kot vir ksantofilov lahko uporabimo tudi naravne obnovljive vire.
  • Postopki čiščenja z uporabo zelenih topil so energetsko učinkoviti.

 

Področja uporabe: Biotehnologija, prehranska dopolnila

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industriji, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava