Skip to main content

Za gospodarstvo

Proizvodnja stirena z uporabo heterogene katalize v eni stopnji

Inštitut je razvil heterogen katalitski proces za proizvodnjo stirena v eni stopnji. Stiren je široko uporabljen industrijski polimer za proizvodnjo plastike, pene, avtomobilskih delov in gospodinjskih aparatov. Komercialna proizvodnja stirena se sooča s težavami kot so deaktivacija katalizatorja, visoka poraba energije in nizek izkoristek in potreba po več stopnjah v samem procesu. Za rešitev prej omenjenih težav, smo na inštitutu razvili oksidativno spajanje benzena in etilena na kovinskem katalizatorju v eni stopnji. Razvoj nizko-cenovnih, ne strupenih in okoljsko sprejemljivih heterogenih katalizatorjev je pomemben pri odstranjevanju omejitev, opaženih v homogenih katalitskih sistemih. Izumljena tehnologija zagotavlja dobre izkoristke pridobivanja stirena, kar je posledica našega atomsko učinkovitega heterogenega katalizatorja z veliko površino.

Tehnologija

Najbolj pogosto uporabljen komercialni proces za sintezo stirena je dehidrogenacija etilbenzena, ki je ne-trajnostna in okoljsko neprijazna. Naša inovacija je atomsko-učinkovit heterogen katalizator z veliko površino, narejen iz dostopnih in cenovno ugodnih ogljičnih materialov. Slednji zagotavljajo učinkovit in trajnostno proizvodnjo stirena v eni stopnji, procesni pogoji so dokaj blagi, prav tako pa katalizator zadrži svojo aktivnost tudi po večih ciklih uporabe. Slednji sistem je rešitev za sedanje več-stopenjske in energijsko potratne industrijske procese. Razvita tehnologija se enostavno vgradi v obstoječo proizvodnjo infrastrukturo. V tem trenutku vstopamo v pilotno fazo v industrijskem okolju.

Glavne prednosti

  • Postopek ne zahteva izjemno toksičnih kemikalij in dragih katalizatorjev
  • V primerjavi z industrijskim procesom je izumljen katalizator enostaven za pripravo in cenovno ugoden
  • Eno-stopenjski katalitski proces omogoča enostavno vgradnjo tehnologije v obstoječe industrijske linije

 

Področja uporabe: Okoljska tehnologija, zelene tehnologije

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije v industriji, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industrijskem okolju, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava