Skip to main content

Za gospodarstvo

Eno stopenjska sinteza glicidola iz glicerola

Glicerol (≈10 ut.%) je večinski stranski produkt proizvodnje biodizla. Glede na najnovejše študije glicerol sodi med 12 najbolj pomembnih kemikalij na bio osnovi. Glicerol lahko dehidriramo, reduciramo, halogeniramo, eteriframo, esterifiramo, in epoksidiramo, da dobimo različne uporabne kemikalije. Razvoj novih selektivnih in učinkovitih kemijskih poti za pretvorbo glicerola v uporabne spojine ostaja eden izmed ključnih znanstvenih in industrijskih izzivov. V zadnjem času postaja glicidol, eden izmed produktov, ki se jih da dobiti iz glicerola, vedno bolj zanimiv zaradi njegove edinstvene molekulske strukture, ki omogoča potencialno uporabo spojine kot monomera. Primeri uporabe so sinteza površinsko aktivnih snovi, uporaba kot polarno topilo z visoko temperaturo vrelišča, sinteze poliuretanov, poliamidov, polikarbonatov, poliestrov, surfaktantov, lubrikantov, sestavin za kozmetične pripravke, kot so vlažilne kreme, zobne paste, detergenti, dezinfektanti. Izmed različnih procesov v katerih je glicidol uporaben je med najbolj pomembnimi sinteza analgetikov in protivirusnih zdravil. Glicidol se denimo uporablja pri sintezi zdravil, ki pomagajo pri obvladovanju virusa HIV. Trenutna komercialna cena glicidola je okoli 20 $/kg, kar je nekajkrat večja od cene glicerola, ki znaša 0,1-0,6 $/kg. Nekatere raziskovalne skupine poročajo, da lahko cena glicidola doseže celo 546 $/kg in več. Visoka cena je še dodaten dejavnik zaradi katerega je komercializacija proizvodnje glicidola še posebej zanimiva tako za industrijo kot za znanstveno skupnost.

Tehnologija

Inovacija se nanaša na uporabo z alkalijskimi kovinami modificiranih aluminosilikatnih zeolitov kot katalizatorjev za neposredno pretvorbo glicerola v plinski fazi v glicidol in na proces za proizvodnjo glicidola iz glicerola v reaktorju s strnjenim slojem v prisotnosti omenjenih katalizatorjev. Metoda zajema konverzijo glicerola v glicidol v temperaturnem območju med 250 in 450 °C, s koncentracijo glicerola v vodi med 1 in 60 ut.%, celotno plinsko urno hitrostjo 100-2500 h-1 in maso katalizatorja med 0,5 in 5,0 g.

Glavne prednosti

  • Zelen in trajnosten način proizvodnje glicidola iz glicerola s pomočjo trdnih katalizatorjev
  • Visoka učinkovitost katalizatorja
  • Eno stopenjska sinteza
  • Stroškovno ugodna reakcija
  • Ekološko prijazen proces
  • Poceni katalizator
  • Atmosferski tlak
  • Brez potrebe po H donorju
  • Uplinjen reaktant
  • Reaktor s strnjenim slojem

 

Področja uporabe: Okoljska tehnologija, zelene tehnologije

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije v industriji, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industrijskem okolju, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava