Skip to main content

Za gospodarstvo

Trajnostna proizvodnja alilalkohola

Alilalkohol je industrijsko pomembna spojina, ki se večinoma uporablja za proizvodnjo različnih intermediatov v organski sintezi. Trenutni industrijski procesi proizvodnje alilalkohola temeljijo na fosilnih gorivih. Najbolj razširjena postopka sta hidrogenacija akroleina, ki se ga pridobiva iz propilena in izomerizacija propilen oksida. Alilalkohol se da pridobivati tudi s katalitsko acetoksilacijo propilena s trdnimi katalizatorji z žlahtnimi kovinami. Vsi ti postopki imajo več pomanjkljivosti, kot so neprijaznost do okolja, večstopenjska sinteza ter uporaba dragih in strupenih surovin. Te pomanjkljivosti trenutnih proizvodnih procesov so vzpodbudile raziskovalce, da začnejo iskati in razvijati nove trajnostne rešitve za proizvodnjo alilalkohola iz glicerola. Trenutno ni še nobenega industrijskega procesa za proizvodnjo alilalkohola iz glicerola na veliki skali. Letna svetovna proizvodnja alilalkohola znaša 0,1 Mt/leto in njegova cena je med 2,2 in 3,2 $/kg, kar je komercialno bolj zanimivo v primerjavi s ceno glicerola, ki je med 0,1 in 0,6 $/kg.

Tehnologija

Inovacijase nanaša na uporabo s tremi kovinami modificiranih aluminosilikatnih zeolitov kot katalizatorjev za direktno pretvorbo glicerola v alilalkohol v plinski fazi. Prav tako je inovativen tudi proces proizvodnje  alilalkohola iz glicerola v kontinuirnem reaktorju s strnjenim slojem. Reakcija v reaktorju poteka pri temperaturah med 250 in 450 °C, celotna plinska urna hitrost je med 100 in 2000 h-1, uporablja se med 0,5 in 5,0 g katalizatorja kot surovina se uporablja v vodi razredčen glicerol z masnim deležem med 0.01 in 0.6.

Glavne prednosti

  • Zelen in trajnosten način proizvodnje alilalkohola
  • Visoka učinkovitost katalizatorja
  • Eno stopenjska sinteza
  • Stroškovno ugodna reakcija
  • Ekološko prijazen proces
  • Poceni katalizator
  • Atmosferski tlak
  • Brez potrebe po H donorju
  • Uplinjen reaktant
  • Reaktor s strnjenim slojem

 

Področja uporabe: Okoljska tehnologija, zelene tehnologije

Tehnološka stopnja razvitosti: TRL3

Intelektulana lastnina: Patentna prijava v postopku

Tip sodelovanja: R&R sodelovanje za nadaljnji razvoj tehnologije v industriji, licenciranje ali prodaja pravic IL

Nadaljnji koraki: Testiranje v industrijskem okolju, scale-up

 

Kontakt:

knowledge.transfer(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava