Skip to main content

O inštitutu

Ime in priimek Vloga Prostor Telefon
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko 01-4760-408
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 269
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 311
Tehnično osebje Skupne službe +386 1 4760 355
Raziskovalke in raziskovalci, Direktor D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Skupne službe +386 1 4760 210, 261
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 536
Sodelavke in sodelavci v kadrovski službi Skupne službe 01 476 02 17
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 204
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 545
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti
Tehnično osebje Skupne službe +386 1 4760 352
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 262
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 386
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 322
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 334
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 383
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 369
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 480
Tehnično osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 328
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 530
Sodelavka v planu in analizah Skupne službe 01-4760-454
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 298
Strokovno osebje, Strokovno osebje, Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, D50 Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, L52 Laboratorij za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 412
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 536
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 428
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 298
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 557
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 318
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Skupne službe Sodelavci in sodelavke v knjižnici +386 1 4760 548
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 443
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu 01-4760-562
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo 01/4760-293
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 267
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija, Vodja odseka, Vodja laboratorija D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme, D50 Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, L51 Laboratorij za razvoj in testiranje baterij +386 1 4760 362
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 514,555
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 388
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov 01-4760-323
Skupne službe Vodja Službe za varnost in zdravje pri delu +386 1 4760 302
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 214
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 331
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 441
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 305
Vodja odseka, Raziskovalke in raziskovalci, Član, Podpredsednik D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo, Znanstveni svet, Znanstveni svet +386 1 4760 320
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 554
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 510
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 344
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 265
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 409
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 408
Vodja službe za kakovost Skupne službe 014760-378
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 333
Vodja knjižnice Skupne službe +386 1 4760 303
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Član D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko, Znanstveni svet +386 1 4760 314
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 540
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 285
Tehnično osebje Skupne službe
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 393
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 394
Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D04 Odsek za analizno kemijo, D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 230
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 220
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 537
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 537
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Vodja Projektne pisarne Skupne službe +386 1 4760 297
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 542
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Vodja službe za odnose z javnostmi Skupne službe +386 1 4760 478
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 515
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 326
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 533
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 218
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 331
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 211
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Član, Predsednik D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo, Znanstveni svet, Znanstveni svet +386 1 4760 335
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 440
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 337
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 351
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 316,411
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 283
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov 01-4760-528
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 271
Tehnično osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 293
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 264
Raziskovalke in raziskovalci, Skrbnik elektronskega mikroskopa D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 427
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 291
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 412
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 416
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 284
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 273
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Tehnično osebje Skupne službe
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Vodja plana in analiz Skupne službe +386 1 4760 385
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 342
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 319
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +3861 4760 557
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 507
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v sekretariatu +386 1 4760 560
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 298
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 311
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 545
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo 01-4760-458
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 396
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 503
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 286
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 289
Raziskovalke in raziskovalci, Pooblaščena oseba za biološko varnost D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Skupne službe +386 1 4760 262
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme 031517494
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 266
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 515
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 204
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo 01-4760-545
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo 01-4760-283
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja +386 1 4760 465
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Vodja sekretariata Skupne službe +386 1 4760 256
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 389
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 505
Projektna pisarna, Koordinatorke in koordinatorji projektov Skupne službe, Skupne službe +386 1 4760 497
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, D50 Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, L52 Laboratorij za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij +386 1 4760 281
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 333
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 572
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 531
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 518
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 308
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 397
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 393
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo 01-4760-326
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 227
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 414
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 309
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 377
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 436
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Sodelavke in sodelavci v kadrovski službi Skupne službe + 386 1 4760 403
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Vodja odseka, Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija, Član D01 Teoretični odsek, D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko, Znanstveni svet +386 1 4760 484
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu 01/4760-345
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 383
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 480
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 224
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 364
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 439
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 459
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 238
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 511
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 521
Tehnično osebje D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 234
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 274, 408
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 283
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 486
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 410
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 253
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Strokovno osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 259
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 445
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko +386 1 4760 408
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 412
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Strokovno osebje, Strokovno osebje D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 221
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 507
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov +386 1 4760 276
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, D50 Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, L52 Laboratorij za demonstracijo H2 in CO2 tehnologij +386 1 4760 531
IKT Skupne službe +386 1 4760 451
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 205
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo 01-4760-283
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 421
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 373
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Sodelavke in sodelavci v sekretariatu Skupne službe +386 1 4760 561
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 505
Vodja računovodstva Skupne službe +386 1 4760 340
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 376
Strokovno osebje D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Investicije Skupne službe +386 1 4760 324
Vodja IKT Skupne službe +386 1 4760 452
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve Skupne službe +386 1 4760 346
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 237
Odnosi z javnostmi Skupne službe +386 1 4760 225
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme, D50 Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, L51 Laboratorij za razvoj in testiranje baterij +386 1 4760 319
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 532
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 414
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 212
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Član D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, Znanstveni svet +386 1 4760 353
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 240
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 307
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 372
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 526
Skupne službe Kadrovska služba +386 1 4760 544
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 277
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija, Član D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje, Znanstveni svet +386 1 4760 370
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 547
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 526
Tehnično osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 354
Strokovno osebje, Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 521
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan
Vodja Pisarne za spremljanje mednarodnih projektov Skupne službe +386 1 4760 419
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 215
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 539
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje 468
Strokovno osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Strokovno osebje, Strokovno osebje, Vodja zagotavljanja kakovosti (QA), Kontrola kakovosti (QC) D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik, L16 Center za validacijske tehnologije in analit +386 1 4760 455
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 316
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 515
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 277
Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 317
Strokovno osebje, Strokovno osebje D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko
Vodja pisarne za prenos znanja Skupne službe +386 1 4760 299
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D04 Odsek za analizno kemijo, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik, L16 Center za validacijske tehnologije in analitik +386 1 4760 474, 417
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Sodelavke in sodelavci v sekretariatu Skupne službe 01-4760-301
Tehnično osebje D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 209
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 223
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Tehnično osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 330
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 471
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 557
Skupne službe Pisarna za spremljanje mednarodnih projektov +386 1 4760 532
Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Strokovno osebje D01 Teoretični odsek +386 1 4760 279
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje +386 1 4760 421
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 438
Strokovno osebje D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 557
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 539
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 431
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 425
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 446
Tehnično osebje, Tehnično osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 375
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo 01 476 04 66
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo +386 1 4760 446
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan +386 1 4760 379
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 565
Pomočnica direktorja za splošne zadeve Skupne službe +386 1 4760 444
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 321
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo 01/4760-458
Strokovno osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 234
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 311
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 267
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo +386 1 4760 254
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +3861 4760 520
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L17 Laboratorij za molekularno modeliranje
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +3861 4760 338
Doktorandke in doktorandi D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Sodelavka v planu in analizah Skupne službe +386 1 4760 454
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 397
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo
Tehnično osebje D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 534
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Pomočnik direktorja za razvoj in kakovost Skupne službe +386 1 4760 498
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Sodelavke in sodelavci v kadrovski službi Skupne službe +386 1 4760 213
Projektna pisarna Skupne službe 01-4760-532
Raziskovalke in raziskovalci D15 Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti +386 1 4760 505
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi, Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme, D50 Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije, L51 Laboratorij za razvoj in testiranje baterij +386 1 4760 510
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja laboratorija D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Vodja glavne pisarne Skupne službe +386 1 4760 210
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 363
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, L19 Laboratorij za RNA omrežja
Strokovno osebje D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 232
Strokovno osebje, Strokovno osebje D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov +386 1 4760 337
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 441
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 424
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo 01-4760-531
Strokovno osebje D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Tehnično osebje Skupne službe +386 1 4760 349
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 424
Vodja kadrovske službe Skupne službe 01 476 04 35
Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo +386 1 4760 361
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L01 Laboratorij za računsko biokemijo in načrtovan
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L18 Laboratorij za moderne baterijske sisteme +386 1 4760 453
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Projektna pisarna Skupne službe +386 1 4760 558
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 545
Doktorandke in doktorandi D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 397
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo +386 1 4760 341,265
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 315
Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka, Član, Vodja laboratorija D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Znanstveni svet, L20 Laboratorij za adsorbente +386 1 4760 371
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D04 Odsek za analizno kemijo, L06 Laboratorij za prehrambeno kemijo
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci, Vodja odseka D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo, D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo +386 1 4760 203
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D10 Odsek za kemijo materialov, L02 Laboratorij za razvoj premazov
Skupne službe Sodelavke in sodelavci v računovodstvu +386 1 4760 222
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Raziskovalke in raziskovalci D07 Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo
Projektna pisarna, Koordinatorke in koordinatorji projektov Skupne službe, Skupne službe +386 1 4760 566
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, L21 Laboratorij za katalizatorje +386 1 4760 249
Raziskovalke in raziskovalci D12 Odsek za sintezno biologijo in imunologijo +386 1 4760 374
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo +386 1 4760 531
Doktorandke in doktorandi D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo
Odnosi z javnostmi Skupne službe
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D10 Odsek za kemijo materialov, L10 Laboratorij za elektrokatalizo
Doktorandke in doktorandi, Doktorandke in doktorandi D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko
Doktorandke in doktorandi D13 Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo
Zaslužene raziskovalke in raziskovalci, Zaslužene raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L03 Laboratorij za kemijsko informatiko +386 1 4760 279
Raziskovalke in raziskovalci, Raziskovalke in raziskovalci D01 Teoretični odsek, L14 Laboratorij za molekularno strukturno dinamiko 01-4760-310
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava