Skip to main content

O inštitutu

Vizija, poslanstvo in vrednote

Vizija

Z vrhunskimi raziskavami premikamo meje znanosti. S kreiranjem trendov soustvarjamo industrije prihodnosti. S prenosom znanja na mlade in s prizadevanjem za dobre medsebojne odnose omogočamo razvoj karier. Predani znanosti želimo postati najboljši na svetu.

Poslanstvo

Kemijski inštitut je znanstveno odlična, uveljavljena in prebojna raziskovalna ustanova v evropskem prostoru. S svojimi vrhunskimi raziskavami bogatimo svetovno zakladnico znanja in sodelujemo pri reševanju najbolj perečih izzivov družbe. Zdravje, trajnostna energija, podnebne spremembe, krožno gospodarstvo in varna hrana so najpomembnejši med njimi. Svoje raziskovalne cilje merimo v presežkih, ki premikajo meje v znanosti in ustvarjajo nove vrednosti. Znanje uspešno prenašamo v industrijsko okolje in tako dolgoročno podpiramo umeščenost znanosti v razvoj družbe.

Vključujemo se v mednarodna multidisciplinarna raziskovalna omrežja ter se povezujemo z najboljšimi globalnimi raziskovalnimi institucijami, skupinami in posamezniki. Tako plemenitimo svojo znanstveno odličnost. Vsak dan znova želimo biti tudi odprt učni prostor za mlade raziskovalce. Z najrazličnejšimi projekti in materialno podporo ustvarjamo spodbudno okolje, kjer lahko razvijajo svojo radovednost in udejanjajo svojo raziskovalno ustvarjalnost. S tem skrbimo za vpetost stroke v življenja prihodnjih generacij.

Zaposlenim zagotavljamo navdihujoče delovno okolje, v katerem lahko uresničujejo svoje profesionalno poslanstvo. Ponosni smo, da medosebni odnosi temeljijo na odprti, povezani, enakovredni in vključujoči kulturi, ki se ne omejuje na spol ali raso. Hkrati si prizadevamo postati razlog za vrnitev v tujini delujočih odličnih slovenskih znanstvenikov. S svojim poslanstvom tako prispevamo k blagostanju širše slovenske družbe in smo zgled za odličnost.

Vrednote

Odličnost – z vrhunsko opremo in znanjem odkrivamo neznano.
Sodelovanje – skupaj rešujemo najtežje izzive.
Pogum – smo vedoželjni, kreativni in si upamo.
Brez meja – smo globalno vpeti in odprti za sodelovanje.
Delimo znanje – ozaveščamo javnost, širimo znanje med mladimi in ga prenašamo v gospodarstvo.
Družina – zaupamo drug drugemu in smo si v oporo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava