Skip to main content

O inštitutu

Načrt za enakost spolov na Kemijskem inštitutu

Glavni namena tega načrta je dodatno spodbuditi enake možnosti in zastopanost spolov na vseh področjih delovanja inštituta. Verjamemo, in to kažejo tudi dobre prakse pri nas in v tujini, da enake možnosti in zastopanost izboljšajo delovno okolje, povečajo ustvarjalnost in storilnost. S tem bi navsezadnje odpravili tudi marsikatero težavo, ki je nastala zaradi velikih odstopanj od enakosti. Pomembno je tudi aktivno vključevanje intelektualnega potenciala celotnega prebivalstva.

Kemijski inštitut (KI) se je v Strategiji KI 2019-2023 zavezal k prizadevanjem za uravnoteženo zaposlitveno sestavo glede na spol in za enake možnosti. KI več kot desetletje sodeluje pri projektih, ki naslavljajo področje enakosti spolov.

Začetki segajo v leto 2011, ko je KI kot eden od devetih partnerjev sodeloval pri projektu GENIS-LAB4. Želja GENIS-LAB-a je bila izvesti strukturne spremembe v skupini znanstvenih organizacij, z namenom premagati dejavnike, ki omejujejo participacijo žensk v raziskavah. GENIS-LAB projekt je potekal med januarjem 2011 in decembrom 2014. V nadaljevanju, tj. med leti 2016 in 2020, je bil KI član projektnega konzorcija v projektu PLOTINA (Promoting gender balance and inclusion in research, innovation and training, Obzorje 2020). Splošni cilj projekta PLOTINA je bil, da se raziskovalnim organizacijam z inovativnimi in trajnostnimi strategijami omogoči razvoj, izvajanje in ocenjevanje načrtov za enakost spolov, pri čemer so bili cilji doseženi s spodbujanjem sprememb kulture, ki se zaveda spola; s spodbujanjem poklicnega razvoja raziskovalk/-cev, z namenom preprečiti zapravljanje talentov, zlasti žensk; ter z zagotavljanjem diverzifikacije pogledov in metodologij pri raziskovanju in poučevanju, upoštevajočo dimenzijo spola.

Načrt za enakost spolov na Kemijskem inštitutu je dostopen na tej povezavi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava