Skip to main content

O inštitutu

Sklad Janka Jamnika

V spomin na cenjenega pokojnega direktorja profesorja Janka Jamnika smo ustanovili poseben »Sklad Janka Jamnika za iskrive mlade v znanosti«. Na ta način želimo tudi v prihodnje ohraniti posebno vez z mladimi, ki jo je pri svojem delovanju stkal prof. Jamnik.

Odločitev za poklic raziskovalca ni vedno lahka. Toda naša prihodnost je v marsičem odvisna od mladih raziskovalcev. Tega se je močno zavedal tudi prof. Jamnik in si vseskozi prizadeval, da bi poklicno znanstveno in raziskovalno delo postalo privlačnejše za mlade. Zelo je podpiral vedoželjne mlade ljudi,  jih znal spodbuditi, jim omogočil delo na inštitutu ter z njimi delil svoje bogato znanje in izkušnje.

Glavni namen sklada je:

  • spodbujanje perspektivnih mladih raziskovalcev in znanstvenikov,
  • podpora pri ustanovitvi in delovanju novih/mladih skupin,
  • vključevanje tujih mladih raziskovalcev v delo inštituta,
  • podpora obetavnim projektom, pri katerih v pomembnem delu sodelujejo mladi.

Sklad tako ponuja znanstvenikom na začetku svoje poti priložnost za izobraževanje, delo v uveljavljenih raziskovalnih skupinah in boljše poklicne možnosti. 

Ideja prof. Jamnika je bila, da je prav, da imajo perspektivni mladi možnost oditi v tujino, pridobiti širino, se pri najboljših navzeti načina dela, delovne odgovornosti in etike; a potem jim moramo zagotoviti dovolj dobre pogoje, da se lahko  vrnejo domov in dajo svoj prispevek k rasti, razvoju in prepoznavnosti področja kjer delajo, in družbi kot celoti.

Sredstva za sklad se lahko nakažejo na račun Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana, številka: 01100-6030344533, posebni sklic: 0104.

Od 4.10.2016 so v sklad donirale naslednje fizične in pravne osebe:

in drugi...

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava