Skip to main content

O inštitutu

Nagrade in priznanja Kemijskega inštituta

Kemijski inštitut podeljuje vrsto nagrad in priznanj za uspešno znanstveno-raziskovalno delo. Z izpostavljanjem uspešnih raziskovalk in raziskovalcev skrbimo za znanstveno odličnost v družbi in tako tudi promoviramo znanstveno-raziskovalno delo.

Kemijski inštitut je ob obeležitvi 60. obletnice delovanja ustanovil prestižne Preglove nagrade. Imenovane so po kemiku slovenskega rodu Frideriku Preglu (1869-1930), ki je bil rojen v Ljubljani in je bil dobitnik Nobelove nagrade za kemijo za leto 1923. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta raziskovalcem, ki so del raziskav, na katere se nanaša nagrada, opravili v okviru ali v sodelovanju s slovenskimi akademskimi ali raziskovalnimi institucijami. Nagradi se podeljujeta za vrhunske dosežke na področju osnovnih ali uporabnih raziskav, ki so primerljivi s svetovno kvaliteto. Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega se podeljuje priznanje. Kemijski inštitut vsako leto podeli tudi nekaj Preglovih nagrad Kemijskega inštituta za izjemno doktorsko delo za najboljše raziskave opravljene v okviru doktorskih del doktorandov s področja kemije in sorodnih ved.

Kemijski inštitut podeljuje naziv Zaslužni  raziskovalec Kemijskega inštituta kot posebno priznanje  za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke ter  neprecenljiv prispevek k razvoju in ugledu Kemijskega inštituta ter slovenske znanosti tako doma kot po svetu.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava