Skip to main content

Odseki

Odsek za kemijo materialov

Odsek za kemijo materialov se ukvarja s sintezo, karakterizacijo in razvojem naprednih materialov za trajnostne, nizkoogljične energetske rešitve. Glavna podpodročja obsegajo (i) raziskave sodobnih baterijskih materialov, (ii) razvoj premazov ter (ii) sintezo in (iii) karakterizacijo elektrokatalizatorjev. Za boljše razumevanje lastnosti in mehanizmov v omenjenih materialih razvijamo tudi lastne spektroskopske, elektrokemijske in mikroskopske metode.

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

  1. BITENC, Jan, LINDAHL, Niklas, VIZINTIN, Alen, ABDELHAMID, Muhammad E., DOMINKO, Robert, JOHANSSON, Patrik. Concept and electrochemical mechanism of an Al metal anode ‒ organic cathode batteryEnergy Storage Materials, 2020, 24, 379-383.
  2. NOČ, Luka, ŠEST, Ervin, KAPUN, Gregor, RUIZ-ZEPEDA, Francisco, BINYAMIN, Yaniv, MERZEL, Franci, JERMAN, Ivan. High-solar-absorptance CSP coating characterization and reliability testing with isothermal and cyclic loads for service-life predictionEnergy & Environmental Science, 2019, 12, 1679-1694.
  3. RUIZ-ZEPEDA, Francisco, GATALO, Matija, PAVLIŠIČ, Andraž, DRAŽIĆ, Goran, JOVANOVIČ, Primož, BELE, Marjan, GABERŠČEK, Marjan, HODNIK, Nejc. Atomically resolved anisotropic electrochemical shaping of nano-electrocatalystNano Letters, 2019, 19, 4919-4927.
  4. VIZINTIN, Alen, BITENC, Jan, KOPAČ LAUTAR, Anja, PIRNAT, Klemen, GRDADOLNIK, Jože, STARE, Jernej, RANDON-VITANOVA, Anna, DOMINKO, Robert. Probing electrochemical reactions in organic cathode materials via in operando infrared spectroscopyNature Communications, 2018, 9, 661.
  5. ROJAC, Tadej, BENČAN, Andreja, DRAŽIĆ, Goran, SAKAMOTO, Naonori, URŠIČ NEMEVŠEK, Hana, JANČAR, Boštjan, TAVČAR, Gašper, MAKAROVIČ, Maja, WALKER, Julian, MALIČ, Barbara, DAMJANOVIĆ, Dragan. Domain-wall conduction in ferroelectric BiFeO3 controlled by accumulation of charged defectsNature Materials, 2017, 16, 322-327.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava