Skip to main content

O inštitutu

HR Excellence in Research

Strategija za razvoj znanstvenih karier raziskovalcev

Januarja 2020 je Kemijski inštitut pristopil k postopku pridobitve priznanja Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R). Evropska komisija s Certifikatom HRS4R daje javno priznanje raziskovalnim ustanovam, ki so napredovale pri približevanju njihove politike glede človeških virov načelom iz Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Priznanje HR Excellence in Research spodbuja raziskovalne institucije k uveljavljanju Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev, preko katerih raziskovalne institucije zagotavljajo ugodne delovne pogoje, perspektivne poklicne možnosti in večjo mobilnost raziskovalcev.

Za koordinacijo postopka za pridobitev priznanja HRS4R je bila imenovana delovna skupina. Delovna skupina se je sestala že meseca februarja 2020, ko je preučila načela iz Listine in Kodeksa ter začrtala časovnico pristopa k pridobitvi certifikata HRS4R. Na podlagi načel iz Listine in Kodeksa je delovna skupina pripravila vprašalnik za raziskovalce glede uresničevanja načel Listine in Kodeksa na Kemijskem inštitutu. Raziskovalci na vseh stopnjah razvoja kariere so bili povabljeni k oceni uresničevanja načel iz Listine in Kodeksa na inštitutu, rezultati vprašalnika pa so bili osnova za pripravo Gap analize in Akcijskega načrta.

Poleg delovne skupine in raziskovalcev, ki so svoje predloge za približevanje načelom iz Listine in Kodeksa lahko podali v vprašalniku, je bilo v pripravo Akcijskega načrta vključeno tudi vodstvo inštituta. Direktor inštituta je članom Znanstvenega sveta in članom Upravnega odbora predstavil pripravljene dokumente, ki so podlaga za pridobitev certifikata HRS4R.

Delovno skupino v procesu uveljavljanja načel Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev na Kemijskem inštitutu sestavljajo:

  • dr. Marjan Bele
  • izr. prof. dr. Marta Klanjšek Grude
  • doc. dr. Andrej Perdih
  • dr. Iva Hafner Bratkovič
  • dr. Matej Huš
  • Tajda Klobučar
  • Nana Gorjup
  • Ivica Ilić

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava