Skip to main content

Za mlade

Doktorska štipendija Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved

Ob zmanjševanju sistemskih sredstev za mlade raziskovalce skušamo na Kemijskem inštitutu prispevati vsaj majhen del pri ohranjanju perspektivnih doktorskih študentov. Vsako leto zato na osnovi natečaja podelimo doktorsko štipendijo Janka Jamnika za perspektivnega mladega raziskovalca ali raziskovalko s področja kemije in sorodnih ved, ki je delno financirana iz Sklada Janka Jamnika za iskrive mlade v znanosti in drugih virov Kemijskega inštituta. Na ta način omogočimo zaposlitev doktorske študentke ali študenta. Posebnost doktorske štipendije je, da si študent oz. študentka sam/a izbere odsek, v katerem želi opravljati doktorsko delo.

V razpisu za štipendijo Kemijski inštitut povabi najbolj perspektivne in vedoželjne mlade z željo po delu na raziskovalnem področju, da se predstavijo s svojimi študijskimi dosežki in esejem na eno od aktualnih znanstvenih tem. Komisija za Preglovo nagrado za doktorsko delo prispele vloge oceni in izbere tri najbolj perspektivne kandidatke oz. kandidate, da se še osebno predstavijo direktorju in članom komisije, nato pa izberejo najperspektivnejšo kandidatko ali kandidata.

Dosedanje prejemnice in prejemniki štipendije so:

  1. Sabina Kolar (Odsek za kemijo materialov), 2016

  2. Luka Kavčič (Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo), 2017

  3. Vesna Štih (Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti), 2018

  4. Tajda Klobučar (Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo, Laboratorij za RNA omrežja), 2020

  5. Michel Adamič (Odsek za kemijo materialov, Laboratorij za moderne baterijske sisteme), 2020

  6. Ana Rebeka Kamšek (Odsek za kemijo materialov, Laboratorij za elektrokatalizo), 2021

  7. Maksimiljan Adamek (Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo), 2022

  8. Tjaša Mlakar (Odsek za sintezno biologijo in imunologijo), 2022

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava