Skip to main content

O inštitutu

O inštitutu

Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Ustanovljen je bil leta 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, danes pa deluje kot javni raziskovalni zavod na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Na dan 31. 12. 2022 Kemijski inštitut beleži 384 zaposlenih, od tega jih okoli 336 (zajeti vsi, ki delajo v raziskovalnem sektorju) opravlja raziskovalno delo v 9 odsekih in dveh infrastrukturnih centrih. 168 sodelavk in sodelavcev je doktoric oz. doktorjev znanosti.

Področja dejavnosti

Raziskave

Osnovne in aplikativne raziskave so usmerjene na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot v svetovnem merilu: raziskave materialov, raziskave na področju ved o življenju, biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija in varstvo okolja; pri čemer je inštitut usklajen s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, avtomobilske in nanobiotehnološke industrije. Delo inštituta je tudi v sozvočju s prednostnimi nalogami Okvirnega programa EU za raziskave in inovacije "Obzorje 2020" / "Horizon 2020", ki postavlja v ospredje nanotehnologijo, genomiko in biotehnologijo za zdravje, klimatske spremembe, energijo, trajnostni razvoj in globalne spremembe kakovost in varnost živil ter prehrane.

Izobraževalna dejavnost sodi med pomembna področja delovanja Kemijskega inštituta.
Na inštitutu se za pridobitev doktorata znanosti v okviru programov za mlade raziskovalce trenutno usposablja 130 podiplomskih študentov, kar predstavlja okrog 34% vseh zaposlenih. S tem se Kemijski inštitut skupaj z univerzami in visokimi šolami v Sloveniji in po svetu uvršča med pomembne ustanove na področju podiplomskega izobraževanja in usposabljanja.

Sodelovanje z gospodarstvom

Raziskave so usmerjene v razvoj novih tehnologij in izdelkov, ki bodo pomagali zagotavljati trajnostni razvoj Slovenije in so hkrati tudi mednarodno aktualni. Industrija je pri tem pomemben partner Kemijskega inštituta. To so mnoga slovenska podjetja, s katerimi ima inštitut vzpostavljeno tesno, v mnogih primerih tudi dolgoročno sodelovanje, na mednarodnem področju pa so to mnoga ugledna tuja podjetja. Cilj inštituta je povečanje sodelovanja z industrijo in povečanje inovativnosti raziskovalcev inštituta. Načini sodelovanja:

  • razne oblike izobraževanja,
  • izdelava izvedenskih mnenj, ocen, storitev ipd. za znane naročnike,
  • razvoj tehnologij oz. delov tehnologij in izdelkov (po naročilu ali samostojno),
  • dolgoročno usmerjene raziskave za postavljanje temeljev razvoja tehnologij in izdelkov.

Finančno tovrstno sodelovanje predstavlja okoli 20% prihodkov Kemijskega inštituta.

Stik s svetovnim znanjem

Vpetost inštituta v evropski prostor omogoča stik z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami, sodelovanje pri zahtevnih projektih pa vzpostavitev stikov z evropsko industrijo. Veliko je primerov, ko se rezultati sodelovanja z evropskimi kolegi preko sodelovanja s slovensko industrijo prenesejo na izdelke in nove proizvodne tehnologije v Sloveniji.

Kemijski inštitut je kot prvi raziskovalni inštitut v Sloveniji decembra 2003 pridobil standard ISO 9001, s ciljem izboljšati pogoje ter urejenost in učinkovitost dela.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava