O inštitutu

Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Ustanovljen je bil leta 1946 kot Kemijski laboratorij Slovenske akademije znanosti in umetnosti, danes pa deluje kot javni raziskovalni zavod na področju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti.

Na dan 31.12.2017 Kemijski inštitut beleži 300 zaposlenih, od tega jih okoli 266 (zajeti vsi ki delajo v raziskovalnem sektorju) opravlja raziskovalno delo v 12 odsekih in dveh infrastrukturnih centrih. 136 sodelavcev/sodelavk je doktorjev/doktoric znanosti. 

Stik s svetovnim znanjem

Vpetost inštituta v evropski prostor omogoča stik z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami, sodelovanje pri zahtevnih projektih pa vzpostavitev stikov z evropsko industrijo. Veliko je primerov, ko se rezultati sodelovanja z evropskimi kolegi preko sodelovanja s slovensko industrijo prenesejo na izdelke in nove proizvodne tehnologije v Sloveniji.

Kemijski inštitut je kot prvi raziskovalni inštitut v Sloveniji decembra 2003 pridobil standard ISO 9001, s ciljem izboljšati pogoje ter urejenost in učinkovitost dela.