Skip to main content

O inštitutu

Od Kemijskega laboratorija do Kemijskega inštituta

1946

21. 12. 1946 je Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ustanovila Kemijski laboratorij SAZU, z namenom, da razvija tehnologije, ki so potrebne za predelavo premoga v koks (koks je bil nujno potreben za povojno industrijo). Leto kasneje ga je preimenovala v Kemijski inštitut SAZU.

1953

V letu 1953 so se postopoma preselili vsi oddelki tega inštituta iz zgradbe na Salendrovi ulici v novo poslopje na Hajdrihovi  ulici (kjer se nahaja še danes) in inštitut je 17. 6. 1953 dobil novo ime – Kemijski inštitut Boris Kidrič – po ustanovitelju skoraj vseh znanstvenih ustanov v Sloveniji. Takrat sta poleg SAZU soustanoviteljstvo inštituta prevzela Izvršni svet LR Slovenije in Univerza v Ljubljani.

Z zakonom o prenosu ustanoviteljskih pravic so bile pravice izvršnega sveta prenesene na konzorcij slovenske kemijske industrije. V prvem letu so bile članice konzorcija: Color Medvode, Helios Domžale, Krka Novo mesto, Lek Ljubljana, Salonit Anhovo in TOK Ilirska Bistrica, leto kasneje se je konzorciju pridružila še Kolinska Ljubljana. Pri reorganizaciji inštituta so imele enako vlogo članice konzorcija kot tudi univerza.

 

1956

Nakup prvega infrardečega spektrometra (Perkin Elmer 21), ki je omogočil pričetek poglobljenih raziskav na različnih področjih dela inštituta.

1978 

Leta 1978 se je inštitut organiziral kot enovita delovna organizacija združenega dela s polno odgovornostjo.

 

1992

  • Po osamosvojitvi Slovenije je Kemijski inštitut 24. aprila 1992 postal javni raziskovalni zavod, katerega ustanoviteljica je bila Republika Slovenija, soustanovitelja pa Univerza v Ljubljani in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
  • Leto 1992 je pomembno tudi zaradi ustanovitve Nacionalnega centra za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti na Kemijskem inštitutu (NMR center). NMR center je nacionalnega pomena in na enem mestu združuje raziskovalno opremo ter ekspertizo za raziskave na področju NMR spektroskopije, katero lahko uporabljajo znanstveniki in raziskovalci iz akademskih institucij in podjetij.

 

1995

Nakup 600 MHz NMR spektrometra, raziskovalnega instrumenta, ki s svojo ločljivostjo in občutljivostjo omogoča kvalitetne raziskave strukture in dinamike v raztopini.

2013

Odprtje Preglovega raziskovalnega centra, ki je izjemnega pomena za izgradnjo znanstvene odličnosti v Sloveniji. Na 4000 kvadratnih metrih novih prostorov je poleg sodobnih laboratorijev nameščena vrhunska raziskovalna oprema, med drugim tudi najnovejši transmisijski elektronski mikroskop s kemijsko analizo, ki je edinstven v tem delu Evrope. Skupna investicija v zgradbo in raziskovalno opremo v višini 15 milijonov evrov  je bila v kar 80 % financirana iz evropskih sredstev.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava