D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Oblikovanje in razvoj anorganskih adsorbentov in katalizatorjev za okoljske in energijske aplikacije kot so shranjevanje toplote in plinov, čiščenje zraka in vode ter predelava biomase v kemikalije in goriva. Poudarek je na razumevanju povezave med strukturnimi in uporabnimi lastnostmi poroznih materialov s pomočjo naprednih karakterizacijskih metod, kot so XRD, NMR v trdnem, XAS, in modeliranja na atomskem nivoju.

Reprezentativne publikacije

  1. KRAJNC, Andraž, KOS, Tomaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, MALI, Gregor. A simple NMR-based method for studying the spatial distribution of linkers within mixed-linker metal-organic frameworks. Angewandte Chemie, Int. Ed., 2015, 54, 10535-10538.
  2. BIRSA ČELIČ, Tadeja, GRILC, Miha, LIKOZAR, Blaž, NOVAK TUŠAR, Nataša. In situ generation of Ni nanoparticles from metal-organic framework precursors and their use for biomass hydrodeoxygenation. ChemSusChem, 2015, 8, 1703-1710.
  3. BIRSA ČELIČ, Tadeja, RANGUS, Mojca, LAZAR, Karoly, KAUČIČ, Venčeslav, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša. Spectroscopic evidence for the structure directing role of the solvent in the synthesis of two iron carboxylates. Angewandte Chemie, Int. Ed.,2012, 51, 12490-12494.
  4. RISTIĆ, Alenka, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, HENNINGER, Stefan K., KAUČIČ, Venčeslav. The performance of small-pore microporous aluminophosphates in low-temperature solar energy storage: the structure-property relationship. Advanced Functional Materials, 2012, 22, 1952-1957.
  5. NOVAK TUŠAR, Nataša, MAUČEC, Darja, RANGUS, Mojca, ARČON, Iztok, MAZAJ, Matjaž, COTMAN, Magda, PINTAR, Albin, KAUČIČ, Venčeslav. Manganese functionalized silicate nanoparticles as a fenton-type catalyst for water purification by advanced oxidation processes (AOP). Advanced Functional Materials, 2012, 22, 820-826.