Skip to main content

Odseki

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Načrtovanje in razvoj funkcionaliziranih anorganskih katalizatorjev in adsorbentov za aktualne energijske in okoljske aplikacije. Poudarek je na poglobljenih raziskavah povezave med zgradbo materialov in njihovimi lastnostmi (raziskave do stopnje »proof of concept«), s posebnim poudarkom na razvoju in uporabi metod za karakterizacijo materialov med njihovim delovanjem (in-situ in operando pristopi).

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

  1. LORBER, Kristijan, ZAVAŠNIK, Janez, SANCHO-PARRAMON, Jordi, BUBAŠ, Matej, MAZAJ, Matjaž, DJINOVIĆ, Petar. On the mechanism of visible-light acceleratedmethane dry reforming reaction over Ni/CeO2−x catalysts. Applied catalysis. B, Environmental, 2022, 301, 1-11.
  2. ŽERJAV, Gregor, ROŠKARIČ, Matevž, ZAVAŠNIK, Janez, KOVAČ, Janez, PINTAR, Albin. Effect of Au loading on Schottky barrier height in TiO2+ Au plasmonic photocatalysts.  Applied Surface Science, 2022, 579, 152196-1-152196-13.
  3. HOU, Jingwei, CHEN, Peng, SHUKLA, Atul, KRAJNC, Andraž, WANG, Tiesheng, LI, Xuemei, DOASA, Rana, TIZEI, Luiz H. G., CHAN, Bun, JOHNSTONE, Duncan N., LIN, Rijia, SCHÜLLI, Tobias Urs, MARTENS, Isaac, APPADOO, Dominique, ARI, Mark Sʼ, WANG, Zhiliang, TONG, Wei, LO, Shih-Chun, LU, Mingyuan, LI, Shichun, NAMDAS, Ebinazar B., MALI, Gregor, CHEETHAM, Anthony K., COLLINS, Sean M., CHEN, Vicki, WANG, Lianzhou, BENNETT, Thomas D. Liquid-phase sintering of lead halide perovskites and metal-organic framework glasses.  Science, 2021, 374, 6567, 621-625.
  4. DJINOVIĆ, Petar, RISTIĆ, Alenka, ŽUMBAR, Tadej, DASIREDDY, Venkata D. B. C., RANGUS, Mojca, DRAŽIĆ, Goran, POPOVA, Margarita, LIKOZAR, Blaž, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, NOVAK TUŠAR, Nataša.  Synergistic effect of CuO nanocrystals and Cu-oxo-Fe clusters on silica support in promotion of total catalytic oxidation of toluene as a model volatile organic air pollutant. Applied Catalysis B, Environmental, 2020, 268, 118749-1-118749-10. ARRS nagrada za odličnost v znanosti 2021
  5. MAZAJ, Matjaž, BJELICA, Milan, ŽAGAR, Ema, ZABUKOVEC LOGAR, Nataša, KOVAČIČ, Sebastijan. Zeolite Nanocrystals embedded in microcellular carbon foam as a high-performance CO2 capture adsorbent with energy-saving regeneration properties. ChemSusChem, 2020, 13, 8, 2089-2097. ARRS nagrada za odličnost v znanosti 2020

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava