Skip to main content

Odseki

Raziskovalna oprema

Kontakt: prof. dr. Nataša Zabukovec Logar

Sintezni laboratorij

 • Mikrovalovna peč ETHOS (Milestone)
 • 100 ml in 1L reaktor z regulatorjem in mešanjem (Parr)
 • 23 ml in 45 ml jekleni avtoklavi obloženi s Teflonom (brez mešanja) (Parr)
 • Reakcijska postaja s šestimi reaktorji (regulacija temperature in mešanja) (Radleys)
 • Centrifuga Rotanta 460 R (Hettich)
 • Ultrazvočna sonda UP 200S (Hielscher)
 • Kalcinacijske peči
 • Sušilniki (Binder)
 • Schlenkova linija
 • Mlin MM 400 (Retsch)
 • MultiLab granulator/ekstrudor (Caleva)
 • Optični mikroskop (Zeiss)

Rentgenska praškovna difrakcija

 • Malvern Panalytical tretja generacija Empyrean - XRD platforma
 • Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO MPD
 • Visokoločljivostni rentgenski praškovni difraktometer PANalytical X'Pert PRO (HTK)

Adsorbcija

 • Gravimetrični plinski sorbcijski vakuumski analizator DVS (Surface Measurements)
 • Dinamični sorbcijski analizator za vodno paro IGAsorpX (Hiden Isochema)
 • Volumetrični plinski adsorbcijski analizator iQ3 (Quantachrome)
 • Gravimetrični sorbcijski analizator za vodo/etanol IGA-100 (Hiden Isochema)
 • Manometrični plinski sorpcijski analizator (Hiden Isochema)
 • Volumetrični plinski adsorbcijski analizator Tristar 3000 (Micromeritics)

Termična analiza

 • Q5000IR TG (TA Instruments) povezan z masnim spektrometrom ThermoStar GSD 320
 • Q2000 MDSC (TA Instruments)

Kontakt: dr. Albin Pintar

Laboratorijski reaktorji

 • večfazni katalitski reaktor (PID Eng&Tech)
 • visokotemperaturni/visokotlačni šaržni reaktor (Parr)
 • (foto)katalitski reaktor (Harrick), sklopljen z masnim spektrometrom (Pfeiffer Vacuum)

 

Analitska oprema

 • ionski kromatograf (Dionex, Metrohm)
 • plinski kromatograf (Agilent)
 • mikro GC instrument (Agilent)
 • GC-MS (Agilent)
 • HPLC instrument (Shimadzu, Thermo Scientific)
 • kalorimeter (IKA)
 • CHNS elementni analizator (Perkin Elmer)
 • TOC analizator (Shimadzu)
 • instrument za določanje dušika po Kjeldahlu (Büchi)
 • AMPTS II sistem za določanje bioplinskega potenciala (Bioprocess Control)
 • UV/VIS spektrofotometer (Perkin Elmer)
 • UV/VIS-DR spektrofotometer za in-situ karakterizacijo materialov (Perkin Elmer / Harrick)
 • fluorescenčni/luminiscenčni spektrometer (Perkin Elmer)
 • potenciostat/galvanostat (Metrohm-Autolab)
 • EPR/ESR spektrometer (Adani)
 • liofilizator (Christ)
 • instrument za določevanje teksturnih lastnosti materialov (Micromeritics)
 • instrument za karakterizacijo heterogenih katalizatorjev s temperaturno programiranimi tehnikami (Micromeritics), sklopljen z masnim spektrometrom (Pfeiffer Vacuum)
 • He piknometer (Micromeritics)
 • zetasizer (Malvern Panalytical)
 • termogravimetrični analizator (Perkin Elmer)
 • TGA/DTA/DSC analizator (Perkin Elmer)
 • FTIR spektrometer za in-situ karakterizacijo materialov (Perkin Elmer / Pike)
 • digitalni sistem za izvajanje "Jar" testov (Witeg)
 • avtomatski titrator (Metrohm, Mettler Toledo)
 • titrator za kulometrične titracije (Metrohm)
 • stereo lupa Wild z digitalno kamero Nikon
 • fluorescenčni mikroskop z digitalno kamero (Carl Zeiss)

 

Pilotni laboratorij

Laboratorij (50 m2) s potrebno infrastrukturo za izvajanje poskusov prenosa laboratorijskih dosežkov v industrijsko merilo (proizvodni procesi, podporni procesi, čiščenje emisij v kapljevinasti in plinasti fazi, ipd.)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava