Skip to main content

Odseki

Teoretični odsek

Naš cilj je pojasnjevati različne kemijske, fizikalne in biološke procese na podlagi teoretičnih pristopov, ki v glavnem temeljijo na uporabi računskih metod na visoko zmogljivih računalniških gručah kot tudi na teoretičnih metodah v tesni zvezi z IR in NMR spektroskopijo. Rešujemo probleme v molekularni farmakologiji, kemijski informatiki, molekularni biofiziki, mehki snovi, pri načrtovanju zdravil in optimizaciji materialov...

Laboratoriji

Odsek za analizno kemijo

Temeljne raziskave in razvoj sodobnih analiznih metodologij, novih orodij ter senzorjev za (i) kemijsko analizo (sledov) elementov,  karakterizacijo spojin, materialov in procesov, (ii) njihovo uporabo na aktualnih področjih (a) varstva okolja, (b) zdravja in varne hrane ter (c) raziskave materialov, in (iii) podporo pri sodelovanju z industrijskimi partnerji.

Laboratorija

Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo

Raziskovalna področja obsegajo razvoj novih sinteznih metodologij s poudarkom na kontroliranih polimerizacijah za pripravo polimernih materialov za biomedicinske aplikacije, sinteza visoko poroznih polimerov, primernih za zajem  CO2 in obdelavo odpadnih vod s foto-oksidacijo in druge napredne aplikacije, priprava konvencionalnih termoplastičnih nanokompozitov, študij vpliva onesnaženja okolja s plastiko in razvoj novih pristopov k reciklaži polimernih materialov. 

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Načrtovanje in razvoj funkcionaliziranih anorganskih katalizatorjev in adsorbentov za aktualne energijske in okoljske aplikacije. Poudarek je na poglobljenih raziskavah povezave med zgradbo materialov in njihovimi lastnostmi (raziskave do stopnje »proof of concept«), s posebnim poudarkom na razvoju in uporabi metod za karakterizacijo materialov med njihovim delovanjem (in-situ in operando pristopi).

Laboratorija

Odsek za kemijo materialov

Odsek za kemijo materialov se ukvarja s sintezo, karakterizacijo in razvojem naprednih materialov za trajnostne, nizkoogljične energetske rešitve. Glavna podpodročja obsegajo (i) raziskave sodobnih baterijskih materialov, (ii) razvoj premazov ter (ii) sintezo in (iii) karakterizacijo elektrokatalizatorjev. Za boljše razumevanje lastnosti in mehanizmov v omenjenih materialih razvijamo tudi lastne spektroskopske, elektrokemijske in mikroskopske metode.

Laboratoriji

 

Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

Proučevanje interakcij med biološkimi molekulami na molekulski ravni z uporabo pristopov biokemije, biofizike in strukturne biologije, ter mehanizma delovanja teh molekul, kot tudi možnosti uporabe bioloških molekul v (nano)biotehnologiji.

Laboratorij

Odsek za sintezno biologijo in imunologijo

Raziskave molekularnega mehanizma prepoznavanja in signalizacije naravnega imunskega odziva, vnetnih bolezni in raka, načrtovanje zdravilnih učinkovin ter sintezna biologija.

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju. Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.

Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti

Slovenski NMR center je nacionalna raziskovalna infrastruktura, ki ponuja dostop in strokovno znanje iz NMR uporabnikom v akademskih in industrijskih ustanovah. Poleg tega združuje znanstvene dejavnosti dveh skupin, ki se ukvarjata z: (i) študijem strukture in dinamike biološko pomembnih (makro) molekul, in (ii) razvoj topnih kovinskih kompleksov, ki katalizirajo asimetrične organske transformacije.

Center za razvoj, demonstracije in usposabljanje za brezogljične tehnologije

Vzpostavitev projekta Center DUBT sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije iz Sklada za pravični prehod.

Cilj projekta je vzpostavitev centra z vrhunsko raziskovalno infrastrukturo na področju razvoja baterijskih in vodikovih tehnologij na lokaciji nove raziskovalne enote Kemijskega inštituta v Zasavju, s čimer bo pomembno prispeval k celostnemu prestrukturiranju nekdanje premogovne regije.

Laboratorija

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava