Skip to main content

Odseki

Laboratorij za molekularno modeliranje

Ukvarjamo se z vrsto raziskovalnih tem na področju ved o življenju in materialov uporabljajoč pristope molekularnega modeliranja. Naši raziskovalni interesi, ki so na stičišču računske fizike, kemije in uporabne matematike, zajemajo: večskalno modeliranje in simulacijo mehke in biološke snovi, razvoj simulacijskih algoritmov za molekularne sisteme z odprtimi mejami, študij strukture in funkcije proteinov ter proteinskih interakcij.

Sodelavke in sodelavci

Vodja laboratorija

Reprezentativne publikacije

  1. COSTE, Amaury, SLEJKO, Ema, ZAVADLAV, Julija, PRAPROTNIK, Matej. Developing an Implicit Solvation Machine Learning Model for Molecular Simulations of Ionic Media. J. Chem. Theory Comput., 2024, 20, 411-420.
  2. PAPEŽ, Petra, MERZEL, Franci, PRAPROTNIK, Matej. Sub-THz acoustic excitation of protein motion. J. Chem. Phys., 2023, 159, 135101.
  3. PAPEŽ, Petra, MERZEL, Franci, PRAPROTNIK, Matej. Rotational Dynamics of a Protein under Shear Flow Studied by the Eckart Frame Formalism. J. Phys. Chem. B, 2023, 127, 7231-7243.
  4. POTISK, Tilen, SABLIĆ, Jurij, SVENŠEK, Daniel, SANZ-DE DIEGO, Elena, TERAN, Francisco J., PRAPROTNIK, Matej. Analyte-Driven Clustering of Bio-Conjugated Magnetic Nanoparticles. Adv. Theory Simul., 2023, 6, 2200796.
  5. DELLE SITE, Luigi, PRAPROTNIK, Matej. Molecular systems with open boundaries: Theory and simulation. Phys. Rep., 2017, 693, 1-56.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava