Skip to main content

Odseki

Teoretični odsek

Naš cilj je pojasnjevati različne kemijske, fizikalne in biološke procese na podlagi teoretičnih pristopov, ki v glavnem temeljijo na uporabi računskih metod na visoko zmogljivih računalniških gručah kot tudi na teoretičnih metodah v tesni zvezi z IR in NMR spektroskopijo. Rešujemo probleme v molekularni farmakologiji, kemijski informatiki, molekularni biofiziki, mehki snovi, pri načrtovanju zdravil in optimizaciji materialov...

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

1. E. R. Cruz-Chu, E. Papadopoulou, J. H. Walther, A. Popadic, G. Li, M.Praprotnik,  P. Koumoutsakos. On phonons and water flow enhancement in carbon nanotubes. Nat. Nanotechnol. 12, 1106-1108, 2017.      

2. L. Noč, E. Šest, G. Kapun, F. Ruiz-Zepeda, Y. Binyamin, F. Merzel, I. Jerman. High-solar-absorptance CSP coating characterization and reliability testing with isothermal and cyclic loads for service-life prediction. Energy Environ. Sci. 12, 1679-1694, 2019.      

3. L. Delle Site, M. Praprotnik.  Molecular systems with open boundaries: Theory and Simulation. Phys. Rep. 693, 1-56, 2017.     

4. A. Kežar, L. Kavčič, M. Polák, J. Nováček,I. Gutiérrez-Aguirre, M. Tušek Žnidarič, A. Coll, K. Stare, K. Gruden, M. Ravnikar, D. Pahovnik, E. Žagar, F. Merzel, G. Anderluh, M. Podobnik. Structural basis for the multitasking nature of the potato virus Y coat protein. Sci. Adv. 5, 1-13, 2019.

5. A. Prah, E. Frančišković, J. Mavri, J. Stare. Electrostatics as the Driving Force Behind the Catalytic Function of the Monoamine Oxidase A Enzyme Confirmed by Quantum Computations. ACS Catal. 9, 1231-1240, 2019.

6. J. Borišek,S. Pintar, M. Ogrizek, D. Turk, A. Perdih, M. Novič. A Water-Assisted Catalytic Mechanism in Glycoside Hydrolases Demonstrated on the Staphylococcus aureus AutolysinE. ACS Catal. 8, 4334-4345, 2018.     

7. A. Vižintin, J. Bitenc,A. Kopač Lautar, K. Pirnat, J. Grdadolnik,J. Stare, A. Randon-Vitanova, R. Dominko. Probing electrochemical reactions in organic cathode materials via in operando infrared spectroscopy. Nat. Commun. 9, 1-7, 2018.

8. J. Konc, B. Škrlj, N. Eržen, T. Kunej, G. Li, D. Janežič. GenProBiS: web server for mapping of sequence variants to protein binding sites. Nucleic Acids Res. 45, W253-W259,2017.     

9. J. Grdadolnik,F. Merzel, F. Avbelj. Origin of hydrophobicity and enhanced water hydrogen bond strength near purely hydrophobic solutes. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 114, 322-327, 2017.     

10. A. Kolarič, T. Germe, M. Hrast, C.E.M Stevenson, D.M. Lawson, N.P. Burton, J. Vörös, A. Maxwell, N. Minovski, M. Anderluh, Potent DNA gyrase inhibitors bind asymmetrically to their target using symmetrical bifurcated halogen bonds. Nat. Commun., 12, 150-1-150-13, 2021.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava