Skip to main content

Odseki

Odsek za polimerno kemijo in tehnologijo

Glavna raziskovalna področja Odseka za polimerno kemijo in tehnologijo so: (I) razvoj nov sinteznih metodologij s poudarkom na kontroliranih polimerizacijah z odpiranjem obroča različnih cikličnih monomerov z namenom priprave polimerov za biomedicinske aplikacije; (II) priprava visoko poroznih polimernih nanokompozitov, primernih za zajem CO2 in obdelavo odpadnih vod s foto-oksidacijo ter priprava konvencionalnih termoplastičnih nanokompozitov, in (III) študij vpliva onesnaženja okolja s plastiko in razvoj novih pristopov k reciklaži polimernih materialov z namenom zmanjšati okoljski odtis polimerov in olajšati prehod družbe k nizko-ogljičnemu in trajnostnem krožnem gospodarstvu. Osnova za uspešno izvedbo zastavljenih raziskovalnih ciljev je celostna karakterizacija na nivoju monomerov, polimerov in materialov, kar je tudi eden od stebrov našega Odseka.

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

  1. GRDADOLNIK, Maja, DRINČIĆ, Ana, OREŠKI, Ana, ÖNDER, Özgün Can, UTROŠA, Petra, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema. Insight into chemical recycling of flexible polyurethane foams by acidolysisACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2022, 10, 1323-1332
  2. ÖNDER, Özgün Can, UTROŠA, Petra, CASERMAN, Simon, PODOBNIK, Marjetka, ŽAGAR, Ema, PAHOVNIK, David. Preparation of synthetic polypeptide-polyHIPE hydrogels with stimuli-responsive behavior. Macromolecules, 2021, 54, 8321-8330,
  3. KOTNIK, Tomaž, ŽERJAV, Gregor, PINTAR, Albin, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan. Highly porous poly(arylene cyano-vinylene) beads derived through the Knoevenagel condensation of the oil-in-oil-in-oil double emulsion templates. ACS Macro Letters2021, 10, 1248-1253
  4. ČEŠAREK, Urška, PAHOVNIK, David, ŽAGAR, Ema. Chemical recycling of aliphatic polyamides by microwave-assisted hydrolysis for efficient monomer recovery. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8, 16274-16282
  5. UTROŠA, Petra, ONDER, Ozgun Can, ŽAGAR, Ema, KOVAČIČ, Sebastijan, PAHOVNIK, David. Shape memory behaviour of emulsion templated Poly(ε-caprolactone) synthesized by organocatalyzed ring-opening polymerizationMacromolecules, 2019, 52, 9291-9298.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava