Skip to main content

Odseki

Raziskovalna oprema

 • DSC: Diferenčni dinamični kalorimeter Pyris 1, Perkin Elmer.


 • TGA-MS: Termogravimetrični analizator z masno selektivnim detektorjem, Mettler Toledo


 • MALDI-TOF: UltrafleXtreme MALDI-TOF-TOF masni spektrometer, Bruker Daltonik


 • FTIR spektrometer Spectrum Two, Perkin Elmer.


 • GC-MS: Plinski kromatograf Hewlett Packard Agilent 6890N z masno selektivnim detektorjem 5973N


 • Tekočinski kromatograf z UV, RI (Agilent Technologies) in ELS 1260 (Agilent Technologies) detektorji za meritve SEC in dvodimenzionalne kromatografije.


 • Tekočinski kromatograf (Agilent Technologies) z detektorjem na sipanje svetlobe Dawn Heleos in interferometričnim refraktometrom Optilab Rex (Wyatt Technology Corporation) za meritve SEC-MALS in SLS
   

 • Pretočni sistem z asimetričnim prečnim pretokom (AF4), sklopljenim z detektorjem na statično sipanje svetlobe pri več kotih (MALS) in vgrajenim modulom za dinamično sipanje svetlobe (DLS) omogoča ločevanje makromolekul in večjih struktur v nanometrskem območju po velikosti ter določitev povprečij in porazdelitev radija sukanja (Rg) in hidrodinamskega radija (Rh) ter konformacijo makromolekul in oblike delcev.
  AF4
  Kontakt: dr. Ema Žagar, Tel: 01 47 60 203

 • Suha komora Uni-Lab 1200780, M. Braun
   

 • Reaktor EasyMax, Mettler Toledo
   

 • Mikrovalovni reaktor Monowave 300, opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom MAS24, Anton Paar.
   

 • Aparat za hidrogeniranje (Parr Instrument Company).
   

 • Souporaba SEM in STEM: vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo FE-SEM SUPRA 35 VP, Carl Zeiss, z energijsko disperzivno spektroskopijo Inca 400 (Oxford Instruments)
   

 • Souporaba krio-ultramikrotoma Leica UC6/FC6
   

 • Souporaba velike inštitutske opreme (NMR 300 MHz, 600 MHz in 800 MHz, WAXS, LC-MS).
   

 • Dvopolžni laboratorijski ekstruder Teach-Line ZK 25T z vodno kopeljo in granulatorjem, Dr. Collin.


 • Stroj za injekcijsko vbrizgavanje Babyplast, Rambaldi+Co.


 • DMA: Dinamični mehanski analizator, TA Instruments


 • Liofilizator,Thermo Scientific

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava