Skip to main content

Odseki

Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti

Slovenski NMR center je nacionalna raziskovalna infrastruktura, ki ponuja dostop in strokovno znanje iz NMR spektroskopije uporabnikom v akademskih in industrijskih ustanovah. Fokus lastnih raziskav pa je usmerjen v študij strukture in dinamike biološko pomembnih (makro)molekul ter njihovih interakcij.

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

  1. FRELIH, Tjaša, WANG, Baifan, PLAVEC, Janez, ŠKET Primož. Pre-folded structures of human telomeric repeats govern their folding into G-quadruplexesNucleic Acids Res. 2020
  2. HADŽI, San, KOCMAN, Vojč, OBLAK, Domen, PLAVEC, Janez, LAH, Jurij. Energetic basis of AGCGA-rich DNA folding into a tetrahelical structureAngew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 2387-2391.
  3. BIELSKUTE, Stasė, PLAVEC, Janez, PODBEVŠEK, Peter. Impact of oxidative lesions on the human telomeric G-quadruplexJ. Amer. Chem. Soc. 2019, 141, 2594-2603.
  4. BRČIČ, Jasna, PLAVEC, Janez. NMR structure of a G-quadruplex formed by four d(G4C2) repeats: insights into structural polymorphism. Nucleic Acids Res. 2018, 46, 11605-11617.
  5. LENARČIČ ŽIVKOVIĆ, Martina, ROZMAN, Jan, PLAVEC, Janez. Adenine-driven structural switch from a two- to three-quartet DNA G-quadruplex. Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 15395-15399.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava