Skip to main content

Odseki

Področja dejavnosti

V program delovanja NMR centra so vključene NMR meritve in raziskave za vse uporabnike, ki le te potrebujejo in uporabljajo pri svojem raziskovalnem in razvojnem delu v okviru osnovnih in aplikativnih raziskav in projektov za industrijo ali v industriji sami. Nacionalni center za NMR spektroskopijo visoke ločljivosti, ki deluje na Kemijskem institutu, je zastopajoči subjekt in partnerska zmogljivost Republike Slovenije v srednjeevropskem konzorciju raziskovalne infrastrukture CERIC ERIC ("Central European Research Infrastructure Consortium"). Uporaba modernih NMR spektrometrov je uporabnikom omogočena po načelih 'odprtega dostopa'.

 

NMR center upravlja Programski svet v sestavi: prof. dr. Janez Dolinšek (Institut Jožef Stefan - predsednik), dr. Bojan Mitrović (Lek d.d., Ljubljana - namestnik predsednika), Marko Herga (Krka d.d., Novo mesto), prof. dr. Nataša Zabukovec Logar (Kemijski inštitut), prof. dr. Roman Jerala (Kemijski Inštitut), prof. dr. Danijel Kikelj (Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani), dr. Franc Čuš (Kmetijski inštitut Slovenije), prof. dr. Jurij Svete (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani), ter predstavnika podjetja Sava d.d., Kranj in resornega Ministrstva.

 

Program dela NMR centra obravnava in potrdi Programski svet NMR centra. Delo NMR centra poteka v okviru številnih programov in projektov. Raziskave v okviru NMR centra izvajajo raziskovalci naslednjih domačih institucij, ki so soustanoviteljice in sovlagateljice v nakup instrumentov NMR centra: Kemijski inštitut; Institut Jožef Stefan; Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani; Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Ljubljani in Kmetijski inštitut Slovenije. V zadnjih nekaj letih smo sodelovanje NMR centra na KI razširili na uporabnike Narodne in univerzitetne knjižnice, Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Naravoslovno-tehnične, Biotehniške in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani ter Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru in Politehnike iz Nove Gorice. Instrumenti so na razpolago vsem ustanovam in podjetjem, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Podjetja Lek d.d., Ljubljana; Krka d.d., Novo mesto in Helios d.d., Domžale, jih kot sovlagatelji pri nakupu osnovne opreme NMR centra uporabljajo pri rutinski analitiki in v okviru svojega raziskovalnorazvojnega dela.

 

Raziskave v NMR centru obsegajo:

 

 • študij strukture biološko pomembnih oligomernih fragmentov nukleinskih kislin ter konformacijskih sprememb gradnikov DNA ob interakciji s kovinskimi ioni
 • študij strukture in dinamike proteinov, zvijanja proteinov in molekularnih interakcij peptidov s lipopolisaharidi
 • študij interakcij med ligandi in receptorjem
 • študij interakcij molekul zdravila z ekscipienti v trdnem in v tekočem
 • študij strukture in dinamike antibiotikov v povezavi z njihovim biološkim učinkom,
 • raziskave strukture in dinamike organskih molekul, identifikacija in karakterizacija reaktivnih intermediatov pri reakcijskih pretvorbah
 • študij naravnih produktov
 • študij strukture in konformacijskih ravnotežij metabolitov v raztopini in v trdnem
 • določanje neželenih stranskih in razgradnih produktov v zdravilih
 • karakterizacijo kemijskih struktur poroznih materialov na fosfatni osnovi in strukturnih sprememb v procesu hidrotermalne sinteze zeolitov
 • strukturna karakterizacija nanoporoznih materialov za shranjevanje in skladiščenje energije (baterije)
 • študij strukture in čistosti polimernih materialov, vsebnosti stranskih produktov polimerizacije, mehanizmov polimerizacije, lastnosti polimerov z načrtovano makromolekularno strukturo
 • določanje kvalitete ter geografskega porekla slovenskih vin
 • GMP certificirane kvalitativne in kvantitativne analize na področju zdravil, kozmetike, okolja in prehrane; razvoj analiznih postopkov in validacija NMR metod
 • izvajanje analiz in analiznih študij za potrebe kontrole kakovosti izdelkov ter validacij proizvodnih tehnologij

 

 

Pomemben vidik delovanja NMR centra je njegova izobraževalna vloga. NMR center nudi pomoč pri snemanju in interpretaciji NMR spektrov pri konkretnih strukturnih problemih v okviru diplomskih del, magisterijev in doktoratov.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava