D09 Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

Raziskovalna področja

1. Razvoj poroznih adsorbentov

razvoj anorganskih in kovinsko-organskih poroznih materialov za uporabo pri shranjevanju vodika, zajemu in shranjevanju ogljikovega dioksida ter za shranjevanje toplote (npr. sezonsko shranjevanje toplote sonca ali odpadne toplote)

2. Razvoj poroznih katalizatorjev

vodja skupine: prof. dr. Nataša Novak Tušar

razvoj poroznih katalizatorjev za čiščenje zraka in vode z naprednimi oksidacijskimi procesi ter za pridobivanje kemikalij in goriv iz biomase

3. Strukturna karakterizacija materialov

vodja skupine: prof. dr. Gregor Mali

določanje zgradbe materialov z uklonskimi tehnikami (XRD), spektroskopijo (NMR in XAS), mikroskopijo (SEM in TEM), meritvami poroznosti (adsorpcijske izoterme za N2, Ar) in s termično analizo (TG in DSC)