Skip to main content

Odseki

Napredna strukturna karakterizacija materialov

 Z naprednimi spektroskopskimi in uklonskimi oziroma sipalnimi metodami določamo zgradbo poroznih materialov, preučujemo defekte v ogrodjih in študiramo interakcije med ogrodji in gostujočimi molekulami. Poskušamo razumeti povezave med zgradbo, lastnostmi in aktivnostjo novih materialov.

V ta namen uporabljamosodobne metode jedrske magnetne resonance v trdnem, analizo PDF in računsko podporo eksperimentalnim pristopom. 

TRENUTNI POUDARKI
- vloga defektov in funkcionalnih skupin na ogrodjih pri adsorpciji vode in preprostih alkoholov,
- razumevanje aktivnih mest v hibridnih katalizatorjih,
- preučevanje interakcij na stiku dveh komponent v steklastih kompozitih, itd.

ZNANSTVENI DOSEŽKI

Stabilizacija svinčevih perovskitov v kovinsko-organskem steklu

Selektivno odstranjevanje perfluoriranih onesnaževal z adsorpcijo na zeolitu Beta z velikim deležem silicija v ogrodju

Kovinsko-organski porozni material s Ti-O plastmi, bogatimi s strukturnimi defekti, kot učinkovit katalizator za oksidativno razžvepljevanje

Preprosta NMR metoda za preučevanje prostorske porazdelitve različnih organskih ligandov v kovinsko-organskih ogrodjih

Študij razporeditve Al in Fe v ogrodju pojasnjuje magnetizem kovinsko-organskega poroznega materiala z dvema kovinama MIL-100 (Al, Fe)

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava