Skip to main content

Odseki

Razvoj adsorbentov za shranjevanje toplote iz nizkotemperaturnih virov

SINTEZA novih poroznih materialov (npr. zeolitov, aluminofosfatov, poroznih glinic, zeolitno imidazolatnih ogrodij (ZIFov) in kompozitov z anorganskimi higroskopnimi solmi) kot adsorbentov s ciljnimi strukturnimi lastnostmi za dolgoročno shranjevanje toplote in za uporabo v toplotnih črpalkah in hladilnih napravah. Napredna sinteza z zelenimi in trajnostnimi pristopi (okolju prijazna topila, ionske tekočine, ponovna uporaba topil).

Novi pristopi KARAKTERIZACIJE, v povezavi s sorpcijskimi študijami in MODELIRANJEM z namenom razumevanja povezave med  strukturo, lastnost-mi in aktivnostjo novih materialov  shranjevanje toplote.

TRENUTNI POUDARKI - TESTIRANJE ADSORBENTOV za
- sorpcijsko shranjevanje toplote z vodo in etanolom kot delovnima tekočinama,
- pridobivanje vode iz zraka, itd.

ZNANSTVENI DOSEŽKI

Izredno zmogljiv mikroporozni aluminofosfat z LTA topologijo za shranjevanje sončne energije in transformacije toplote (video povzetek: https://www.youtube.com/watch?v=S2GVaWzFGkE )

Izboljšana zmogljivost zeolita Y brez veziva za sorpcijsko shranjevanje nizkotemperaturne toplote

Novi kompozitni vodni sorbenti CaCl2-PHTSCaCl2-PHTS za sorpcijsko shranjevanje nizkotemperaturne toplote.

Študija adsorpcije vode na EDTA-dealuminiranem zeolitu Y

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava