Skip to main content

Odseki

Razvoj adsorbentov za zajem plinov

SINTEZA novih poroznih materialov (npr. zeolitov, aluminofosfatov, mezoporoznih silikatov, kovinsko-organskih poroznih materialov (MOFov), zeolitnih imidazolatnih ogrodij (ZIFov)) kot adsorbentov s ciljnimi strukturnimi lastnostmi za učinkovit in/ali selektiven zajem plinov.

Razvoj novih pristopov KARAKTERIZACIJE, v povezavi s sorpcijskimi študijami in MODELIRANJEM, z namenom razumevanja povezave med strukturo, lastnostmi in aktivnostjo novih materialov za zajem in ločevanje plinov.

TRENUTNI POUDARKI - TESTIRANJE MATERIALOV za
- zajem in pretvorbo CO2 iz dimnih plinov,
- direktni zajem CO2 iz zraka (DAC),
- detekcijo CO2 v zaprtih prostorih,
- sorpcijo plinov za bioaplikacije (NO, CO, itd), itd.

ZNANSTVENI DOSEŽKI

Načrtovanje in študij razgradnje kovinsko-organskega poroznega materiala na osnovi cinka in vitamina C

Nanokristali zeolita vgrajeni v porozno ogljikovo peno - visoko zmogljiv adsorbent za zajemanje CO2 z energijsko učinkovito regeneracijo

Enostaven pristop za pripravo dostopnega in hidrostabilnega MOF-a v polyHIPE matrici z in-situ prekristalizacijo kovinskegih oksidov

Nadzorovana kristalizacija kovinsko-organskega poroznega materiala HKUST-1 v porah mezoporoznega silicijevega dioksida za izboljšano strukturno stabilnost v prisotnosti vode

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava