Skip to main content

Odseki

Načrtovanje katalizatorjev / fotokatalizatorjev in razvoj sodobnih procesov za čiščenje odpadnih voda

Sinteza nanokristaliničnih in nanooblikovanih katalizatorjev / fotokatalizatorjev
Oksidni katalizatorji, organsko-anorganski hibridni materiali, plazmonski katalizatorji

Karakterizacija materialov
Določevanje morfoloških, površinskih, optičnih in elektronskih lastnosti materialov
In situ in operando karakterizacija

Kvantitativno določevanje strukturno-aktivnostnih in strukturno-selektivnostnih odvisnosti (QSAR)
Testiranje katalizatorjev / fotokatalizatorjev v šaržnih in pretočnih reaktorskih sistemih

Interdisciplinarni pristop

Procesna intensifikacija

ZNANSTVENI DOSEŽKI

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava