Skip to main content

O inštitutu

Obnova stare stavbe Kemijskega inštituta

Namen projekta je zagotoviti Laboratoriju za anorgansko kemijo in tehnologijo, Laboratoriju za strukturo biomolekul, Centru za validacijske tehnologije in analitiko ter Laboratoriju za molekularno moduliranje ustrezno oz. kvalitetno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotavljala pogoje za nemoteno in kvalitetno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter večjo varnost zaposlenih. Ob tem bo operacija oz. celovita obnova Stare stavbe KI pripomogla k dvigu tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov in izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo.

Cilj investicije je zagotoviti KI ustrezno raziskovalno infrastrukturo v skupni velikosti 689,03 m2 bruto tlorisnih površin, vključno z zagotovitvijo raziskovalne opreme.

Naziv upravičenca Kemijski inštitut
Skupna predvidena vrednost projekta 1.714.519,58 €
Skupna višina javnih virov financiranja 1.658.867,96 €
datum začetka / konca gradnje 1.1.2014 - 31.12.2015
Kontaktni osebi Mitja Čermelj, Brigita Pirc
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava