Skip to main content

O inštitutu

Obnova prizidka Kemijskega inštituta

Namen projekta je zagotoviti Laboratoriju za biotehnologijo in delno Laboratoriju za strukturo biomolekul ustrezno oz. kvalitetno infrastrukturo, ki bo zagotavljala pogoje za nemoteno in kvalitetno opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti ter večjo varnost zaposlenih. Ob tem bo celovita obnova prizidka Kemijskega inštituta pripomogla k dvigu tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov in izboljšalo podporno okolje za gospodarstvo.

Cilj investicije je zagotoviti ustrezno raziskovalno infrastrukturo v skupni velikosti 861,02 m2 bruto tlorisnih površin, vključno z zagotovitvijo raziskovalne opreme.

Naziv upravičenca Kemijski inštitut
Skupna predvidena vrednost projekta 2.237.029,25 €
Skupna višina javnih virov financiranja 2.164.417,48 €
datum začetka / konca gradnje 1.1.2014 - 31.12.2015
Kontaktne osebe Mitja Čermelj, Brigita Pirc
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava