D10 Odsek za kemijo materialov

Sodelovanja

Helios

 • Helios, Sestavljeno podjetje
  za kapitalske naložbe in razvoj d.d.

  Količevo 2, 1230 Domžale
  Predsednik uprave: Uroš Slavinec

IskraTel

 • Iskratel, d.o.o.
  Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj
  Direktor: Željko Puljić

TAB

 • TAB Tovarna akumulatorskih baterij d.d.
  Polena 6, 2392 Mežica
  Direktor: Bogomir Auprih

Cetis

 • Cetis d.d.
  Čopova ulica 24, 3000 Celje
  Predsednik uprave: mag. Roman Žnidarič

Cinkarna

 • Cinkarna Celje, d.d., Metalurško kemična industrija Celje
  Kidričevo 26, 3000 Celje
  Predsednik uprave: Tomaž Benčina

JUB

 • Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o.
  Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani
  Direktorica: Bernardka Bardutzky

ZAG

 • Zavod za gradbeništvo Slovenije
  Dimčeva 12, 1000 Ljubljana
  Direktor: izr. prof. dr. Andraž Legat