Skip to main content

O inštitutu

Zaslužni raziskovalci Kemijskega inštituta

Kot posebno priznanje  za izjemne znanstvenoraziskovalne dosežke ter neprecenljiv prispevek k razvoju in ugledu Kemijskega inštituta ter slovenske znanosti tako doma kot po svetu, je Kemijski inštitut podelil naziv zaslužni raziskovalec Kemijskega inštituta naslednjim upokojenim raziskovalcem:

  • akademiku prof. dr. Janezu Levcu (8.6.2016)
  • dr. Stanku Hočevarju (8.6.2016)
  • prof. dr. Borisu Orlu (28.5.2014)
  • prof. dr. Venčeslavu Kaučiču (26.2.2014)
  • dr. Božidarju Ogorevcu (19.12.2012)
  • akademiku prof. dr. Dušanu Hadžiju (13.6.2011)
  • prof. dr. Juretu Zupanu (8.6.2011)
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava