Skip to main content

Odseki

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju. Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

1. HOČEVAR Brigita, PRAŠNIKAR Anže, HUŠ Matej, GRILC Miha, LIKOZAR Blaž. H2‐Free Re‐Based Catalytic Dehydroxylation of Aldaric Acid to Muconic and Adipic Acid Esters. Angewandte Chemie, 2021, 60, 1244-1253.

onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202010035

2. HUŠ Matej, KOPAČ Drejc, BAJEC David, LIKOZAR Blaž. Effect of surface oxidation on oxidative propane dehydrogenation over chromia: an ab initio multiscale kinetic study. ACS catalysis. 2021, 11233-11247.

pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.1c01814

3. OBERLINTNER Ana, HUŠ Matej, LIKOZAR Blaž, NOVAK Uroš. Multiscale study of functional acetylation of cellulose nanomaterials by design : Ab initio mechanisms and chemical reaction microkinetics. ACS sustainable chemistry & engineering, 2022, 10, 47, 15480-15489.

pubs.acs.org/doi/10.1021/acssuschemeng.2c04686

4. VICENTE A. Filipa, VENTURA P. M. Sonia, PASSOS Helena, DIAS C. R. V. Ana, TORRES-ACOSTA Mario A., NOVAK Uroš, LIKOZAR Blaž. Crustacean waste biorefinery as a sustainable cost-effective business model. Chemical Engineering Journal, 2022, 442, 135937.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722014358

5. PRAŠNIKAR Anže, LAŠIČ JURKOVIĆ Damjan, LIKOZAR Blaž. Reaction Path Analysis of CO2 Reduction to Methanol through Multisite Microkinetic Modelling over Cu/ZnO/Al2O3 Catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 2021, 292, 120190.

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926337321003167

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava