Skip to main content

Odseki

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju. Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.

Sodelavke in sodelavci

Vodja odseka

Reprezentativne publikacije

1. HUŠ Matej, GRILC Miha, TERŽAN Janvit, GYERGYEK Sašo, LIKOZAR Blaž, HELLMAN, Anders. Going beyond silver in ethylene epoxidation with first-principles catalyst screening. Angewandte Chemie, 2023, 62, 31, e202305804

onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202305804

2. HOČEVAR Brigita, PRAŠNIKAR Anže, HUŠ Matej, GRILC Miha, LIKOZAR Blaž. H2‐Free Re‐Based Catalytic Dehydroxylation of Aldaric Acid to Muconic and Adipic Acid Esters. Angewandte Chemie, 2021, 60, 1244-1253.

onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202010035

3. LAVRIČ Žan, TERŽAN Janvit, KROFLIČ Ana, ZAVAŠNIK Janez, OLSZÓWKA Joanna E., VAJDA Štefan, HUŠ Matej, GRILC Miha, LIKOZAR Blaž. Selective glucose oxidation to glucaric acid using bimetallic catalysts: lattice expansion or electronic structure effect? Applied catalysis. B, Environmental. 2024, 343, 123455

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926337323010986

4. ŽULA Matej, JASIUKAITYTE Edita, GRILC Miha, LIKOZAR Blaž. Understanding acid-catalysed lignin depolymerisation process by model aromatic compound reaction kinetics. Chemical engineering journal. 2023, 455, 140912.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894722063926

5. CAJNKO Miša Mojca, VICENTE Filipa A., NOVAK Uroš, LIKOZAR Blaž. Natural deep eutectic solvents (NaDES): translating cell biology to processing. Green chemistry. 2023, 25, 22, 9045-9062

pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2023/gc/d3gc01913f,

6. OGRIZEK Monika, GREGORIČ Asta, IVANČIČ Matic, CONTINI Daniele, SKUBE Urša, VIDOVIĆ Kristijan, BELE Marjan, ŠALA Martin, KLANJŠEK GUNDE Marta, RIGLER Martin, MENART Eva, KROFLIČ Ana. Characterization of fresh PM deposits on calcareous stone surfaces : seasonality, source apportionment and soiling potential. Science of the total environment. 2023, 856, 159012.

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722061113

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava