Skip to main content

Odseki

ARRS N1-0261

Obdelava lignin s H2 do spojin z visoko dodano vrednostjo

Vodja projekta: dr. Ramesh Kumar Chowdari

 

Vsebinski opis projekta

Aromatski ogljikovodiki so gradniki za proizvodnjo sintetičnih vlaken, pesticidov, detergentov in barvil. Do danes je bil glavni vir aromatov. Poudarek raziskav se je preusmeril na trajnostne procese in prehod s tradicionalnih rafinerij nafte na biorafinerije, ki kot surovino uporabljajo biomaso. Lignocelulozna biomasa (LCB) bi lahko bila popoln vir obnovljive energije zaradi svoje enostavne in velike količine, kar je poudarjeno tudi v nedavni viziji EU, krožna biodružba leta 2050. LCB trenutno velja za odpadek, ki bo dragocen surovine za prihodnje biorafinerije. V rastlinski biomasi je lignin edini material, iz katerega je mogoče proizvesti šestčlenske aromatične kemikalije, kot je BTX, ker je sestavljen iz bogatih šestčlenskih ogljikovih obročev. V industriji papirja in celuloze se lignin šteje za stranski produkt nizke vrednosti in se sežiga za pridobivanje energije. Najsodobnejše hidrotretiranje lignina vključuje depolimerizacijo v oligomere, ki ji sledi hidrodeoksigenacija (HDO) za proizvodnjo monomerov. Glavne pomanjkljivosti šaržnih reakcij za obdelavo lignina z vodikom brez topil so dolgi kontaktni časi in visoki vodikovi pritiski, ki vodijo do produktov nizke vrednosti. V tem kontekstu projekt Lig2Aro obravnava nujno potrebo po identifikaciji katalizatorjev za neprekinjeno hidrotretacijo lignina za proizvodnjo aromatov. Zato predlagam katalizatorje mikrosfer tipa regrata z eno lupino z visoko zmogljivostjo HDO za hidrotretacijo Kraft lignina brez topil v polkontinuiranih in kontinuirnih reaktorjih. Z optimiziranim katalizatorjem in procesnimi pogoji se kot glavni produkt pričakuje visok izkoristek aromatov in ne alkilfenolov. S projektom Lig2Aro bom postal neodvisni strokovnjak za katalizo, povezano z valorizacijo lignina z izvajanjem eksperimentov v kontinuirnih reaktorjih. Ta štipendija bo spodbudila moj karierni razvoj na področju biorafinerije z uporabo tudi v industriji.

 

Osnovni podatki glede financiranja

Projekt financira ARRS v okviru cenovne kategorije D za obdobje dveh let v obsegu 238 letnimi urami. Pričetek financiranja je 1. 3. 2022.

Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS:

Na Kemijskem inštitutu v projektni skupini sodelujejo:

dr. Ramesh Kumar Chowdari; SICRIS št. 56390 https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/53280

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta

 

 

Logotip ARRS in drugih sofinancerjev

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava