Skip to main content

Odseki

ARRS N2-0206

Nano-strukturirani Ag/Cu materiali za foto-katalitske pretvorbene reakcije CO2 v metanol

Vodja projekta: dr. Ganji Parameswaram

 

Vsebinski opis projekta

Fotokatalitska pretvorba CO2: V zadnjem desetletju so evropski raziskovalci in industrijska podjetja poskušali najti rešitev za problem znatnega povečanja ravni CO2 v okolju, vendar se zdi, da trenutne metode nimajo visoke stopnje pretvorbe CO2 v biogoriva. Cilj mojega projekta je razviti postopek za pretvorbo CO2 v metanol s pomočjo fotokatalizatorjev z uporabo nanostrukturnih materialov. Doslej so bili različni fotokatalizatorji, vključno z anorganskimi polprevodniki, kompleksi plemenitih kovin, kovinskimi organskimi okvirji, nanomateriali itd., prikazani za fotoredukciju CO2. Vendar pa je splošna katalitična učinkovitost najsodobnejših materialov še vedno daleč od praktične uporabe zaradi težav z nizko učinkovitostjo pretvorbe, slabim zbiranjem svetlobe, nizko stabilnostjo, visokimi stopnjami rekombinacije elektronov in lukenj, visokimi stroški in pomanjkanjem selektivnost izdelka. Moj cilj je pripraviti nove Cu- in Ag-nano strukturirane katalizatorje za fotoredukciju CO2 pod obsevanjem vidne svetlobe z visoko selektivnostjo pretvorbe v visoko metanol. Razvijal bom predvsem dve vrsti materialov. Prva vrsta bodo nanostrukturni nanomateriali/nanodelci na osnovi bakra, substituirani s ti-oksidom, druga pa nanostrukturni nanomateriali/nanodelci na osnovi bakra in Ag. Multidisciplinarna narava projekta je močna, saj vključuje kombinacijo dobro razvite kemije materialov, kemije inženirskega oblikovanja, okoljske varnosti in alternativne proizvodnje energije. Načrtovani predlog bo celovito obravnaval glavne izzive, povezane s katalitično pretvorbo, njegov cilj pa je razvoj novih nanokatalizatorjev za naslednjo generacijo trajnostne proizvodnje goriva poleg prenosa znanja, dejavnosti usposabljanja in dolgoročnih družbenih interesov. Ta predlog vključuje tako prenos znanja na institucijo gostiteljico kot usposabljanje kandidata za nove napredne tehnike in je v skladu s strategijo EU za trajnostni razvoj proizvodnje alternativnih goriv.

 

Osnovni podatki glede financiranja

Projekt sofinancira ARRS z 1.172 letnimi urami cenovnega razreda C za obdobje 3 let. Pričetek financiranja je 1. 11. 2021.Projekt financira ARRS v okviru cenovne kategorije E za obdobje dveh let v obsegu 1583 letnimi urami. Pričetek financiranja je 1. 11. 2021.

Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS:

Na Kemijskem inštitutu v projektni skupini sodelujejo:

dr. Ganji Parameswaram; SICRIS št. 55999 https://cris.cobiss.net/ecris/si/sl/researcher/52826

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta

 

 

Logotip ARRS in drugih sofinancerjev

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava