IC kvantitativna & kvalitativna analiza
Laboratorij D05
Oprema Dionex DX120 (anionski)
Dionex DX120 (kationski)
Področje Kemijska analiza
Platforma Kromatografija
Tehnika Ionska kromatografija
Kontakt

Albin Pintar
albin.pintar(at)ki.si
+386 1 4760 237

Opis
IC kvantitativna & kvalitativna analiza
Laboratorij D06
Oprema Dionex ICS 3000 (kationski in anionski)
Področje Kemijska analiza
Platforma Kromatografija
Tehnika Ionska kromatografija
Kontakt

Irena Vovk
Irena.vovk(at)ki.si

+386 1 4760 341,
+386 1 4760 265

Opis