Skip to main content

Novica

Derivati grafena kot ogljični nosilec izboljšajo stabilnost katalizatorja v gorivnih celicah s protonsko prevodno membrano

 

Pomanjkanje učinkovitih in vzdržljivih elektrokatalizatorjev za reakcijo redukcije kisika (ang. Oxygen reduction reaction - ORR) v PEM gorivnih celicah še vedno omejuje razvoj vodikove tehnologije. Ogljikovi materiali na osnovi grafena so se pojavili kot potencialna rešitev za zamenjavo obstoječih nosilcev iz črnega ogljika (ang. carbon black - CB), vendar njihov potencial zaradi zahtevnejših lastnosti tovrstnih materialov ni bil nikoli v celoti izkoriščen kot komercialna rešitev. V članku je predstavljena edinstvena in industrijsko zanimiva sinteza elektrokatalizatorjev na osnovi platine in derivatov grafena (DG). Z inovativnim pristopom so doseženi zelo homogeni intermetalni katalizatorji na DG z visoko vsebnostjo kovine (do 60 ut.%). Pospešeni degradacijski testi kažejo večjo stabilnost tovrstnih materialov v primerjavi z analogi na CB, vključno z referenčnim komercialnim katalizatorjem.

Rezultati meritev s plinsko difuzijsko elektrodo (ang. gas diffusion electrode - GDE) kažejo, da elektrokatalizatorji, na osnovi DG, kažejo odlične masne aktivnosti in imajo lastnosti, potrebne za doseganje visokih tokov, ki so relevantni za komercialno uporabo. Poleg tega so prikazane rekordno visoke tokovne gostote v primerjavi z najboljšimi rezultati elektrokatalizatorjev na osnovi DG iz literature, kar je spodbudna informacija za potencialno industrijsko aplikacijo.

 

 

Za financiranje raziskave se raziskovalci zahvaljujejo Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Evropskemu raziskovalnemu svetu (ERC), ter NATO programu Znanost za mir in varnost. Zahvaljujejo se tudi finančni podpori s strani Kemisjkega inštituta v sklopu projekta NICKI.

Povezava: https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acscatal.2c01753

Kontakt: luka.pavko(at)ki.si, matija.gatalo(at)ki.si, miran.gaberšček(at)ki.si

Edinstvena zgradba fosfolipaze C iz Listeria monocytogenes Listerioza je ena najsmrtonosnejših bolezni, katere…
Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava