Skip to main content

Novica

Matevžu Roškariču dekanova nagrada

 

Matevž Roškarič, mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo (D09), je na junijski slovesnosti na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru prejel dekanovo nagrado za raziskovalno nalogo, za kar mu iskreno čestitamo.

Obrazložitev nagrade

Intenzivna uporaba fosilnih goriv prispeva k povišani koncentraciji ogljikovega dioksida kot toplogrednega plina v atmosferi. Enega od načinov za zmanjšanje njegove koncentracije predstavlja proces katalitske hidrogenacije ogljikovega dioksida v metanol in višje alkohole, ki se jih lahko uporablja bodisi kot goriva bodisi kot dodatke gorivom. Za zadevno reakcijo je potreben učinkovit heterogen katalizator, ki omogoča tako visoko aktivnost za pretvorbo reaktantov, kot tudi selektivnost za tvorbo zaželenega produkta.

Matevž Roškarič je v okviru raziskovalnega dela za magistrsko nalogo, ki ga je opravil na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu pod mentorstvom doc. dr. Sebastijana Kovačiča in znan. svet. dr. Albina Pintarja, proces katalitske hidrogenacije ogljikovega dioksida v metanol preučeval v širokem območju obratovalnih in reakcijskih pogojev v pretočnem reaktorju s strnjenim slojem katalizatorja. Kot katalizator je uporabljal kovinske skupke paladija, nanešene na cerijev dioksid kot nosilec. Slednjega je z različnimi sinteznimi postopki uspešno pripravil v obliki kock, žičk in poliedričnih delcev, tako da je na ta način preučeval tudi vpliv nanokristaliničnosti in oblike nanodelcev cerijevega dioksida na zadevno reakcijo. Z obsežno inštrumentalno karakterizacijo katalizatorjev in njihovim obnašanjem v katalitskih preskusih je določil korelacije med lastnostmi materialov in njihovo aktivnostjo ter selektivnostjo, obenem pa tudi pomembno prispeval k mehanističnim izsledkom preučevanega katalitskega procesa.

Rezultati raziskav, h katerim je Matevž Roškarič znatno doprinesel z visoko stopnjo znanja, kreativnosti in samostojnosti, predstavljajo originalen prispevek znanosti na področju heterogene katalize in varstva okolja, kar med drugim potrjuje tudi objava znanstvenega članka v reviji Applied Catalysis A: General, v katerem Matevž Roškarič nastopa kot soavtor. O izsledkih raziskav je Matevž Roškarič poročal tudi na nacionalnih in mednarodnih znanstvenih konferencah.

Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Ljubljana, 7. januar 2021 - Slovenski znanstvenik dr. Nejc Hodnik, ki je za raziskave elektrokatalizatorjev leta 2019…
Ljubljana, 31. avgust 2020 - Na Kemijskem inštitutu smo pripravili tiskovno konferenco, na kateri smo predstavili…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava