Skip to main content

Novica

Podelitev Preglovih nagrad za izjemno doktorsko delo

 

Ljubljana, 14. december 2020Na današnjem zaključnem spletnem dogodku smo podelili Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo na področju kemije in sorodnih ved ter počastili doktorandke in doktorande, ki so letos zagovarjali svoja doktorska dela. Dobitniki prestižne Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo v letu 2020 so dr. Sara Drvarič Talian, dr. Matija Gatalo in dr. Tina Škorjanc.
 
Dr. Sara Drvarič Talian
je prejela nagrado za doktorsko delo z naslovom »Študij vpliva izbranih procesov in parametrov na notranjo upornost litij-žveplovih akumulatorjev«. Mentor pri delu je bil izr. prof. dr. Robert Dominko.

Utemeljitev komisije: Sara Drvarič Talian je v okviru svojega doktorskega dela poskušala poglobiti celostno razumevanje delovanja litij–žveplovih akumulatorjev. S sistematično uporabo elektrokemijske impedančne spektroskopije je razložila več ključnih mehanizmov, ki vodijo do izgub med delovanjem takih akumulatorjev. V ta namen je najprej uporabila poenostavljene modelne eksperimente in simetrične akumulatorske celice, znanje pa je dopolnila tudi s preučevanjem impedančnih spektrov »tradicionalnih« akumulatorskih celic s poroznimi elektrodami. Pokazala je, da sta dve veliki težavi te zvrsti akumulatorjev slaba topnost polisulfidnih intermediatov v elektrolitu in njihova difuzija znotraj akumulatorja. Predlagala je nova topila oziroma elektrolite, ki so močno izboljšala delovanje litij–žveplovih akumulatorjev. Velik preboj v razumevanju delovanja teh akumulatorjev so doprinesle tudi njene raziskave nastanka litijevega sulfida, s katerimi je pokazala, da navkljub svoji elektronski neprevodnosti litijev sulfid ne pasivira elektrode, če se le odlaga v porozni obliki. Impedančni model, ki ga je Sara izdelala na osnovi predhodnih študij polisulfidnih sistemov, je bil uporabljen tudi za razlago dendritske rasti na kovinski litijevi površini. Le-ta, torej rast dendritov, je ena izmed ključnih težav mnogih tipov akumulatorjev novih generacij, saj ne le da omejuje kapaciteto akumulatorja, ampak predstavlja tudi veliko nevarnost za pojav kratkega stika v celici. Izdelan model je splošen in uporaben tudi za druge litij-kovinske akumulatorje in celo akumulatorje na osnovi drugih kovinskih anod.

Sara Drvarič Talian je doktorirala leta 2018 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, raziskovalno delo pa je opravila na Odseku za kemijo materialov Kemijskega inštituta. Rezultate svojih raziskav je objavila v kar devetih znanstvenih člankih v zelo uglednih mednarodnih revijah; pri vseh teh člankih je ali prva ali vodilna avtorica. Odmevnost njenega dela se odraža v številnih vabljenih predavanjih na pomembnih mednarodnih konferencah. Je tudi prejemnica Pomurske raziskovalne nagrade in nagrade Maksa Samca.


Dr. Matija Gatalo
je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot elektrokatalizatorju«. Mentor pri delu je bil prof. dr. Miran Gaberšček.

Utemeljitev komisije: Matija Gatalo je v okviru doktorskega dela poskusil najti način, kako poceniti gorivne celice, ki učinkovito spreminjajo kemično energijo vodika v električno energijo. Natančneje, poskusil je pripraviti katalizator, ki bi zmanjšal porabo drage platine, hkrati pa bi bil učinkovit in tudi tržno zanimiv. Namesto čiste platine je tako za osnovo katalizatorja uporabil zlitine platine in prehodnih elementov, kot so baker, nikelj ali kobalt. Izumil je nov postopek, po katerem je lahko morfološko in kemijsko zelo homogene platinske zlitine pripravil v tržno zanimivih količinah. Novi postopek je enostaven, »zelen«, energetsko učinkovit in izjemno ponovljiv. Z uporabo inovativnih mikroskopskih tehnik je tudi osvetlil mehanizem nastajanja zlitin pri toplotni obdelavi. Uporabil je pretočne elektrokemijske celice, povezane z induktivno sklopljeno plazmo in masnim spektrometrom. Pridobljeno znanje je izkoristil za razvoj nove metode za aktivacijo platinskih zlitin, ki je neposredno uporabna pri vgradnji takšnih zlitin v realne gorivne celice.

Matija Gatalo je doktoriral leta 2019 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani, raziskovalno delo pa je opravil na Odseku za kemijo materialov Kemijskega inštituta. Rezultate raziskav je objavil v osmih člankih v izjemno uglednih mednarodnih revijah; pri šestih od teh člankov je prvi avtor. Je tudi avtor dveh mednarodnih patentov, nosilec več nagrad za najboljšo inovacijo ter dobitnik priznanja za odličnost v komuniciranju znanosti.


Dr. Tina Škorjanc
je prejela nagrado za doktorsko delo z naslovom »Kovalentni organski polimeri in okvirji z organskimi makrocikli v hrbtenici in njihova uporaba v zajemanju polutantov in dostavi zdravil«. Mentor pri delu je bil prof. dr. Ali Trabolsi.

Utemeljitev komisije: Tina Škorjanc je v okviru doktorskega dela preučevala kovalentne organske polimere in kovalentna organska ogrodja. Le-te je sama sintetizirala in preučila njihovo zgradbo in lastnosti z elektronsko mikroskopijo, termično analizo, uklonom rentgenskih žarkov in drugimi metodami. Pripravljene materiale je testirala za uporabo v različne okoljevarstvene in biomedicinske namene. Preučevala je odstranjevanje različnih onesnažil iz vode, med njimi npr. organskih barvil, perfluorooktanojske kisline, pesticidov, bromata, živega srebra; preverjala je tudi adsorpcijo jodovih par iz zraka. V biomedicinsko naravnanem delu je skupaj s sodelavci iz organskih makrociklov kaliksarenov sintetizirala nanometrske kapsule in jih napolnila z zdravilom kamptotekin. Nazadnje je testirala delovanje tako pripravljenih kompozitnih delcev na rakavih in zdravih celicah.

Tina Škorjanc je doktorirala leta 2020 na Univerzi v New Yorku. Rezultate svojih raziskav je objavila v trinajstih znanstvenih člankih, ki so bili objavljeni v revijah z visokimi faktorji vpliva. Tekom doktorskega študija je prejela več štipendij matične univerze, tako za sam študij kot za predstavitev svojega dela na mednarodnih konferencah.

..........

Spletni dogodek s podelitvijo nagrad si lahko ogledate TUKAJ.

..........

Kontakt za več informacij:

Nataša Jager Radin: natasa.jager.radin@ki.si, tel:  01 476 04 78, 031 336 838

Brigita Pirc: brigita.pirc@ki.si; tel.: 01 4760 225, 041 96 03 96

 

Edinstvena zgradba fosfolipaze C iz Listeria monocytogenes Listerioza je ena najsmrtonosnejših bolezni, katere…
Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava