Skip to main content

Novica

Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo v letu 2018 prejela dr. Andraž Krajnc in dr. Andrej Emanuel Cotman

Na Kemijskem inštitutu smo v ponedeljek 10.12.2018 podelili dve Preglovi nagradi za izjemno doktorsko delo. Komisija za Preglove nagrade 2018 v sestavi: dr. Mateja Manček Keber, dr. Ema Žagar, dr. Petar Djinović, izr. prof. Franci Merzel in predsednica komisije, prof. dr. Nataše Novak Tušar je konec novembra pretehtala vseh 14 prijavljenih vlog in jih izbrala 10 za predstavitev. Soglasno so se člani komisije letos odločili za dve Preglovi nagradi.

Prva Preglova nagrada je šla v roke dr. Andražu Krajncu, raziskovalcu na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na Kemijskem inštitutu,  ki je doktoriral na Podiplomski šoli Inštituta Jožef Štefan.

Druga Preglova nagrada pa je šla v roke dr. Andreju Emanuelu Cotmanu, raziskovalcu na Katedri za organsko kemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Ljubljani, kjer je tudi doktoriral.

OBRAZLOŽITVI PREGLOVIH  NAGRAD

Dr. Andraž Krajnc je prejel prvo Preglovo nagrado za izjemno doktorsko delo:  »ŠTUDIJ NANOPOROZNIH MATERIALOV ZA SHRANJEVANJE TOPLOTE Z JEDRSKO MAGNETNO RESONANCO V TRDNEM«, ki ga je zagovarjal maja 2017 na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana.

Dr. Krajnc je raziskoval na področju razvoja poroznih materialov kot so aluminofosfati in kovinsko-organski porozni materiali za shranjevanje in črpanje toplote/energije. Pokazal je globoko razumevanje strukturnih lastnosti materialov in razvil nov pristop za karakterizacijo kovinsko-organskih materialov z jedrsko magnetno resonanco v trdnem. Pri izbiri je prevladalo število objav iz doktorskega dela v revijah z visokim faktorjem vpliva, kjer je bil prejemnik nagrade prvi avtor (Angewandte, 2015, IF = 11.7 in Advanced Energy Materials, 2017, IF=21.8), udeležba pri objavah v revijah z visokim faktorjem vpliva komaj leto po doktoratu v sodelovanju s tujimi skupinami zaradi odmevnosti doktorskega dela (Nature Communication, 2018, IF=12.4; Science Advances, 2018, IF=11.5; Chemistry of Materials, 2018, IF=9.9) in odlična predstavitev lastnega dela.

Dr. Andrej Emanuel Cotman je drugi prejemnik Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo »ASIMETRIČNE REDUKCIJE KETONOV, KATALIZIRANE S KOVINSKIMI KOMPLEKSI«, ki ga je zagovarjal aprila 2018 na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani.

Dr. Cotman je raziskoval na področju homogene katalize za pripravo enantiomerno čistih sekundarnih alkoholov z več zaporednimi stereogenimi ogljikovimi atomi. Takšne napredne molekule služijo kot gradniki za kompleksnejše organske molekule, zanimive predvsem za farmacevtsko industrijo. Pokazal je globoko razumevanje organske sinteze. Izbiri je botrovalo število objav in odmevnost objav iz doktorskega dela v revijah z visokim faktorjem vpliva, kjer je bil prejemnik nagrade prvi avtor (Angewandte, 2016, IF = 11.9 in Organic letters, 2018, IF=6.5) ter odlična predstavitev lastnega dela. Sinteza 2,3-disubstituiranih-1-indanolov je bila kot pomemben dosežek na področju asimetrične sinteze izpostavljena v reviji Synfacts, ki mesečno predstavlja izbrane rezultate raziskav sintezne organske kemije in podaja oceno ter povzetek, obogaten s komentarji strokovnjakov na področju. Sintezo γ-hidroksi-α-CF3-karbinolov je uredniški odbor celo izbral za »Synfacts meseca«, prav tako je bil povzetek objavljen v ChemInform. Kot vidnejši dosežek je novo metodo za pripravo kiralnih fluoriranih alkoholov izpostavila ARRS na dogodku Odlični v znanosti 2017. Raziskovalno delo, opisano v doktorski disertaciji, je bilo nagrajeno z Veliko Krkino nagrado 2018.

Hkrati smo desetim mladim raziskovalcem podelili priznanje za opravljeno postdiplomsko usposabljanje na inštitutu. Prejeli so jih: Ana Bjelić, Jasna Brčić, Emanuel Cotman, Marta Debeljak, Sara Drvarič Talian, Eva Krajnc, Tea Lenarčič, Petra Muri, Aleksandar Popadić in Tanja Zidarič.

Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava